Moderne talen

Beschrijving

De richting Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de DOD-finaliteit.

 

Deze richting onderscheidt zich van de andere studierichtingen doordat de focus nog meer op taal en communicatie ligt. Het talenpakket voor Nederlands, Frans, Engels en Duits is uitgebreider dan in de andere studierichtingen.

 

In de richting Moderne talen worden hoge eisen gesteld aan vlotheid en vormcorrectheid. Elke taal heeft haar eigen systeem en elke taal situeert zich in een eigen specifieke cultuur. Zo maak je via taal en literatuur kennis met de wereld. Tijdens dit intensieve taalbad krijg je inzicht in regels en kenmerken van de verschillende moderne talen. Aan de hand van teksten, dialogen, oefeningen, beeld- en geluidsfragmenten word je geprikkeld om zelf te communiceren en je te verdiepen in de grammatica en in de cultuur van deze talen. In het vierde jaar wordt je talenknobbel extra uitgedaagd met één uur Spaans.

 

Naast dit uitgebreide pakket aan talen heb je het vak communicatiewetenschappen. Dit vak belicht dan weer een ander aspect van taal en beeld. Hier kom je te weten hoe een geslaagde communicatie tot stand komt en wordt het gebruik van taal in de media toegelicht. Je ontdekt hoe verschillende media functioneren en welke werking ze hebben op onze maatschappij in het algemeen en op jou als jongere in het bijzonder. Je ontwikkelt inzicht in de gemediatiseerde (massa)communicatie en leert kritisch te reflecteren over de actualiteit en de invloed van de media.

 

In Moderne talen wordt voor de vakken wiskunde, chemie en fysica gewerkt met een leerplan in de verdiepte basisvorming. Dit is een ruimer pakket dan in de basisvorming, maar minder uitgebreid dan in de specifieke vorming. De verdiepte basisvorming van deze vakken zou je voldoende moeten voorbereiden om in de derde graad een richting met meer wetenschappen te kunnen volgen.

 

In het vierde jaar nemen we je mee in een verkenning van de economische wereld in het vak economie.

Lessentabel

MT is geschikt voor jou als :

  • je taal ziet als de eerste stap in de verkenning van andere culturen;

  • je creatief wil omgaan met taal en media;

  • je taal ziet als een poort naar verbeelding en ontmoeting met anderen;

  • je gebeten bent door de wereld van de literatuur en communicatie;

  • je interesse hebt in de actualiteit en in de media;

  • je niks liever doet dan communiceren in vreemde talen zoals in het Frans, in het Engels, in het Duits en zelfs in het Spaans;

  • je een algemene studierichting wenst te volgen met een grondige verkenning van de studie van taal en van culturen;

  • je goed voorbereid wil zijn op een richting in de derde graad in de DOD-finaliteit;

  • je een wereldburger in wording bent en de multiculturele en geglobaliseerde wereld wil ontdekken.