Grieks-Latijn

De richting Grieks-Latijn is een sterk theoretische studierichting in de DOD-finaliteit.

Grieks-Latijn is geschikt voor jou als je:

  • geboeid bent door de geschiedenis van de klassieke oudheid en je die geschiedenis graag linkt aan onze eigentijdse samenleving;
  • gebeten bent door het analyseren van teksten en door het probleemoplossend redeneren;
  • je graag verdiept in de wereld van de literatuur en van de klassieke denkers;
  • een algemene studierichting wenst te volgen met een grondige verkenning van de studie van taal en van culturen;
  • niet afgeschrikt wordt door de combinatie van beide klassieke talen maar dit ziet als een troef voor de moderne wereldburger.

grieks, latijn & cultuur

In het vak Latijn wordt er verder gewerkt met de bouwstenen die je in de eerste twee jaar Latijn als basis hebt gelegd. Via het lezen van Latijnse teksten wordt je leesvaardigheid aangescherpt en leer je taal als systeem kennen, begrijpen en analyseren.  

Ook in het vak Grieks wordt er verder gebouwd op de verkenning die je in de eerste graad genoten hebt. Je leert er o.a. de regelmatige en onregelmatige werkwoordsvormen, de vorm en de betekenis van lidwoorden, naamwoorden en bijwoorden. Natuurlijk word je ook meegenomen in de cultuur van de Griekse oudheid en leg je linken met de Romeinse geschiedenis en de hedendaagse samenleving. Je wordt ondergedompeld in de boeiende wereld van de klassieke denkers en je verkent via teksten de normen en waarden uit de klassieke oudheid. Vanuit deze kennis ontwikkel je denkpatronen en zoek je je plaats als wereldburger in een steeds complexer wordende maatschappij.

Wiskunde

In de richting Grieks-Latijn krijg je een stevige wiskundige vorming. Zo komen in deze richting o.a. volgende aspecten aan bod: wiskundig redeneren met extra aandacht voor bewijsvoering, complexe getallen, driehoeksmeting, sinus- en cosinusregel, analytische meetkunde en het oplossen van tweegraadsongelijkheden.

Dit sterke pakket wiskunde geeft je de nodige kennis en vaardigheden om  probleemoplossend en analytisch te denken en te redeneren.

TAlen

In Grieks-Latijn is er een uitgebreid pakket moderne talen. In deze talen bouw je verder op de kennis en de vaardigheden die je in de eerste graad ontwikkeld hebt. Aan de hand van teksten, dialogen, oefeningen, beeld- en geluidsfragmenten word je geprikkeld om zelf te communiceren en je te verdiepen in de grammatica en in de cultuur van deze talen.

Lessentabel

VakGrieks-Latijn
3e jaar 4e jaar
Totaal3333
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie11
Engels22
Frans33
Fysica11
Geschiedenis22
Godsdienst22
Grieks44
Informatica1-
Latijn44
Lichamelijke opvoeding22
Mens & Samenleving-1
Nederlands44
Wiskunde55

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Logische door stroming naar de 3de graad

Hoewel een andere doorstroming ook mogelijk is, geven we hier de logische doorstroming naar de derde graad.