Wetenschappen – Wiskunde 8

De richting Wetenschappen-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Ze
combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de
kernwetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde. 

Wetenschappen – Wiskunde 8 is geschikt voor jou als je:

  • voor wiskunde en wetenschappen systematisch goed scoort;
  • kan doorbijten tot je een moeilijk vraagstuk hebt opgelost of een ingewikkeld stuk theorie begrijpt;
  • graag creatief met wiskundige problemen kan omgaan en je gebeten bent om de oplossing te vinden en daarnaast ben je ook in de theoretische achtergrond geïnteresseerd;
  • nauwgezet en methodisch kan werken bij het oplossen van oefeningen en het uitvoeren van experimenten;
  • een studierichting beoogt die je goed voorbereidt op studies met een zwaar wetenschappelijk en wiskundig pakket (academische bachelors en masters) of meer praktijkgerichte wetenschappelijke studies (professionele bachelors);
  • een passie hebt voor wiskunde en systematisch zeer goed scoort;
  • interesse hebt in de meer abstracte en theoretische wiskunde.

Wetenschappen

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen uitgebreide wetenschappen: chemie, biologie, fysica en aardrijkskunde.

In chemie krijgen leerlingen een uitgebreide en doorgedreven studie van de fijnstructuur van de materie, zuur-base-evenwichten, reacties in de anorganische chemie en een uitbreiding van reactietypen in de organische chemie.

In biologie krijgen ze een verbreding en verdieping voor wat betreft biologische processen, microbiologie, genetica en overerving.

Voor fysica gaan de leerlingen dieper en breder in op fenomenen en toepassingen in verband met elektromagnetisme, mechanica, trillingen, golven en hedendaagse fysica.

In aardrijkskunde onderzoeken ze complexe processen binnen en interacties tussen de verschillende sferen.

Het toepassen van richtingspecifieke labovaardigheden tijdens het uitvoeren van experimenten komt ook aan bod.

Wiskunde 8 uur

De leerlingen krijgen een sterke inhoudelijke verbreding en abstractere verdieping in alle domeinen van de wiskunde.

Als bijkomende inhouden komen complexe getallen, matrices en determinanten, elementaire groepentheorie, predicaatlogica en combinatoriek aan bod.

Voor algebra en analyse, goniometrie, meetkunde en statistiek is een verdieping voorzien.

Wil je 8 uur wiskunde volgen, dan wordt er verondersteld  dat je gepassioneerd bent door het vak en dat je systematische goeie resultaten hebt voor wiskunde  in de 2de graad.

informaticawetenschappen

In informaticawetenschappen verdiepen de leerlingen zich in algoritmische technieken, algoritmen en datastructuren en passen ze deze zelf toe bij het programmeren.

Ze leren ook gebruik te maken van computationele modellen en numerieke oplossingsmethodes om problemen uit diverse wetenschapsdomeinen op te lossen.

algemeen

Tot slot maken ook generieke onderzoekscompetenties deel uit van deze studierichting. Ze worden gerealiseerd met de specifieke inhouden van de studierichting.

Er wordt ook gewerkt aan de brede cultureel-historische competenties van de leerlingen. 

Lessentabel

VakWetenschappen - Wiskunde 8
5e jaar 6e jaar
Totaal3434
Aardrijkskunde21
Biologie22
Chemie22
Engels22
Esthetica1-
Financieel economische vorming-1
Frans33
Fysica33
Geschiedenis22
Godsdienst22
Informaticawetenschappen1-
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Wiskunde88
Seminarie-2

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?