Leerlingenbegeleiding

Elke jongere moet kansen krijgen om zich op emotioneel en intellectueel niveau op zijn tempo te ontwikkelen. Het is de kernopdracht van onze school om elke leerling hierin te begeleiden en te motiveren. 

Ter ondersteuning van de individuele aanpak van elke leraar biedt de school een gestructureerde leerlingbegeleiding aan. Leerlingen met specifieke noden, vragen en problemen kunnen altijd terecht bij mensen van de leerlingenbegeleiding. Hierin werken wij samen met de ouders en het CLB om elke leerling de kans te bieden een maximale haalbare leerwinst te verwerven en zich te ontplooien tot een zelfbewuste en zelfstandige jongere.

Team leerlingenbegeleiding (TLB)

Elke donderdagvoormiddag wordt er een teamvergadering georganiseerd. Tijdens de teamvergadering worden er afspraken gemaakt over de strategie en de planning van de begeleiding van individuele leerlingen. 

De leden van het team leerlingbegeleiding zijn : Carmen De Laere, Mattias Derycke, An Forrez, Joppe Bossuyt, Kaat Moermans, Andy Debruyne, de directie en de contactpersoon van het CLB.

Zorgklas

Tijdens de proefwerkenperiode kunnen leerlingen die nood hebben aan extra begeleiding en opvolging terecht in de zorgklas. De beslissing om een leerling in de zorgklas toe te laten wordt steeds in overleg met de leraren, de leerlingbegeleiding en de directie genomen.

Leerbegeleiding & remediëring

Leerlingen die problemen hebben met hun planning, met de timing of die moeilijkheden ervaren bij het effectief studeren, kunnen terecht bij de leerbegeleiding. De leerbegeleiding wordt per graad georganiseerd.

De leerbegeleiding vindt plaats tussen de middag of na 16.00 uur volgens een vooraf afgesproken schema.

Meestal wordt er tijdens een klassenraad beslist om een leerling door te sturen naar de leerbegeleiding. Ouders kunnen via de klassenleraar vragen of leerbegeleiding voor hun kind aangewezen is. Na een verkennend gesprek met de leerling zal de leerbegeleider beslissen of de begeleiding effectief opgestart wordt.

 
 

Vakremediëring

Leerlingen die problemen hebben met een bepaald vak kunnen speciaal opgevolgd worden door de vakleraar. 

De opvolging kan  door de leerling en/of de ouders aangevraagd worden. Of ze kan opgestart worden op aanraden van de klassenraad, de leerbegeleider of de vakleraar zelf. Bij het opstarten van vakremediëring spreken de vakleraar en de leerling af wanneer en hoe de remediëring zal verlopen. De opvolging van de vakremediëring wordt opgenomen in het digitale leerlingenvolgsysteem op smartschool.