Visie

College Ieper behoort tot de scholengemeenschap vzw Sint-Maartensscholen Ieper.

De studierichtingen die we in het College Ieper aanbieden zijn allemaal richtingen die in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit (DOD) thuishoren. 

Domeinoverschrijdend betekent dat onze studierichtingen niet zomaar in één studiedomein geplaatst kunnen worden. Het zijn studierichtingen die een brede theoretische vorming bieden die ruimer gaat dan één specifiek studiedomein. Dit noemen we domeinoverschrijdend. Dit betekent ook dat je bij je studiekeuze naar het hoger onderwijs nog tal van mogelijkheden hebt die breder gaan dan het gevolgde studiedomein in het secundair onderwijs. Zo kan een leerling uit de wetenschappen toch hogere studies aanvatten in talen of in economie.

Samengevat betekent dit dat je op het College een studierichting volgt die je een domeinoverschrijdende algemene vorming geeft en die je voorbereidt op een brede waaier aan mogelijkheden in het hoger onderwijs.