Visie

TEAM COLLEGE: Met een open blik groeien naar morgen

Team college

Team College staat voor verbondenheid, betrokkenheid en engagement. We zijn een team waar iedereen zijn plaats en zijn verantwoordelijkheid heeft om te werken aan een warme en hartelijke school.

Open blik

Met een open blik kijken we naar de wereld. We streven naar modern en vernieuwend onderwijs en bekijken kritisch de nieuwe trends die op ons afkomen. We geven ruimte aan diversiteit en stimuleren de ontwikkeling van ieders talent.

groeien

We willen leerlingen en leraren uitdagen om het beste van zichzelf te geven. Groeien betekent geloven in kansen bieden en in verandering. Groeien betekent ook zorgen voor elkaar en elkaar inspireren.

morgen

We geloven in het potentieel van onze jeugd en willen hen de juiste kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen om te werken aan een rechtvaardige en duurzame toekomst.