Economie – Wiskunde

Economie-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde.

Economie – Wiskunde is geschikt voor jou als je:

  • een meer dan gewone belangstelling hebt voor aspecten van het economisch handelen;
  • helder, logisch, analytisch en kritisch kunt denken;
  • voor wiskunde systematisch goed scoort;
  • graag creatief met wiskundige problemen kan omgaan en je gebeten bent om de oplossing te vinden en daarnaast ben je ook in de theoretische achtergrond geïnteresseerd;
  • een studierichting beoogt die je ook goed voorbereidt op studies met een zwaar wiskundig pakket (academische bachelors en masters) of meer praktijkgerichte wetenschappelijke studies (professionele bachelors).

Economie

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket economie. Ze analyseren de werking van de economie door het bestuderen van modellen, indicatoren en concepten aan de hand van actuele of historische gebeurtenissen om inzicht te verwerven in zowel macro- als micro-economie.

Daarnaast verdiepen ze zich ook in bedrijfswetenschappen en fiscaal recht, waarin ze de belangrijke functionele managementdomeinen en hun onderlinge samenhang analyseren. Ook duurzaam ondernemen en duurzame economische ontwikkeling komen aan bod.

wiskunde

De leerlingen krijgen een sterke inhoudelijke verbreding en abstractere verdieping in alle domeinen van de wiskunde.

Als bijkomende inhouden komen complexe getallen, matrices en determinanten, elementaire groepentheorie, predicaatlogica en combinatoriek aan bod. Voor algebra en analyse, goniometrie, meetkunde en statistiek is een verdieping voorzien.

informaticawetenschappen

In informaticawetenschappen wordt het computationeel denken en handelen van de leerlingen versterkt, enerzijds via een verdieping in algoritmen en programmeren en anderzijds via het gebruik van computationele modellen en numerieke oplossingsmethodes voor de behandeling van problemen uit diverse wetenschapsdomeinen.

algemeen

Tot slot maken ook generieke onderzoekscompetenties deel uit van deze studierichting. Ze worden gerealiseerd met de specifieke inhouden van de studierichting.

Er wordt ook gewerkt aan de brede cultureel-historische competenties van de leerlingen. 

Lessentabel

VakEconomie - wiskunde
5e jaar 6e jaar
Totaal3232
Aardrijkskunde11
Duits11
Economie55
Engels22
Esthetica11
Frans33
Geschiedenis22
Godsdienst22
Informaticawetenschappen1-
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen21
Nederlands44
Wiskunde66
Seminarie-2

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?