Economische wetenschappen

De richting Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de DOD-finaliteitNaast enkele vakken in de basisvorming of met verdiepte basisvorming, kenmerkt deze richting zich door de vakken economie en wiskunde.

 

Economische Wetenschappen is geschikt voor jou als je:

  • interesse hebt in economie en in het bedrijfsleven;
  • een algemene studierichting wenst te volgen met een grondige verkenning van de economische en financiële wereld;
  • gepassioneerd bent door innovatie en organisatie;
  • ondernemingen ziet als de motor van onze econome en onze welvaart;
  • graag nadenkt over eerlijke handel en de over de vrije markt.

Economie & Wiskunde

Het vak economie wordt opgedeeld in twee grote delen, nl. algemene economie en bedrijfswetenschappen.  In het deel algemene economie word je ondergedompeld in o.a. de wereld van de economische kringloop, de marktwerking en de rol van de overheid, het gedrag van de consument en de producent, een verkenning van de internationale handel en de gevolgen van de globalisering. Binnen het deel van de bedrijfswetenschappen word je meegenomen in het verhaal van de ondernemerswereld, de marketing, de boekhouding en het vennootschapsrecht. Tijdens de lessen economie word je meer en meer vertrouwd met termen als: stakeholders, kapitaalmarkt, arbeidsmarkt, aansprakelijkheid en btw.

Naast economie behoort wiskunde ook tot de specifieke vorming. Zo komen in deze richting o.a. volgende aspecten aan bod: wiskundig redeneren met extra aandacht voor bewijsvoering, complexe getallen, driehoeksmeting, sinus- en cosinusregel, analytische meetkunde en het oplossen van tweegraadsongelijkheden. Dit sterke pakket wiskunde geeft je de nodige kennis en vaardigheden om probleemoplossend en analytisch te denken en te redeneren.

Talen

In Economische wetenschappen krijg je een sterk pakket moderne talen (verdiepte basisvorming). In deze talen bouw je verder op de kennis en de vaardigheden die je in de eerste graad ontwikkeld hebt. Aan de hand van teksten, dialogen, oefeningen, beeld- en geluidsfragmenten word je geprikkeld om zelf te communiceren en je te verdiepen in de grammatica en in de cultuur van deze talen. In het vierde jaar wordt je talenpakket uitgebreid met Duits.

Lessentabel

VakEconomische wetenschappen
3e jaar4e jaar
Totaal3232
Aardrijkskunde11
Art. Vorming Beeld1-
Art. Vorming Muziek-1
Biologie11
Chemie11
Economie44
Engels32
Duits-1
Frans44
Fysica11
Geschiedenis22
Godsdienst22
Informatica1-
Lichamelijke opvoeding22
Mens & Samenleving-1
Nederlands44
Wiskunde55

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Logische door stroming naar de 3de graad

Hoewel een andere doorstroming ook mogelijk is, geven we hier de logische doorstroming naar de derde graad.