Economische wetenschappen

De richting Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de DOD-finaliteit. 

Economische Wetenschappen is geschikt voor jou als je:

  • interesse hebt in economie en in het bedrijfsleven;
  • een algemene studierichting wenst te volgen met een grondige verkenning van de economische en financiële wereld;
  • gepassioneerd bent door innovatie en organisatie;
  • ondernemingen ziet als de motor van onze econome en onze welvaart;
  • graag nadenkt over eerlijke handel en de over de vrije markt.

Economie

Het vak economie wordt opgedeeld in twee grote delen, nl. algemene economie en bedrijfswetenschappen.  In het deel algemene economie word je ondergedompeld in o.a. de wereld van de economische kringloop, de marktwerking en de rol van de overheid, het gedrag van de consument en de producent, een verkenning van de internationale handel en de gevolgen van de globalisering. Binnen het deel van de bedrijfswetenschappen word je meegenomen in het verhaal van de ondernemerswereld, de marketing, de boekhouding en het vennootschapsrecht. Tijdens de lessen economie word je meer en meer vertrouwd met termen als: stakeholders, kapitaalmarkt, arbeidsmarkt, aansprakelijkheid en btw.

Wiskunde 5 uur of 4 uur

Naast economie behoort wiskunde ook tot de specifieke vorming. Zo komen in deze richting o.a. volgende aspecten aan bod: wiskundig redeneren met extra aandacht voor bewijsvoering, complexe getallen, driehoeksmeting, sinus- en cosinusregel, analytische meetkunde en het oplossen van tweegraadsongelijkheden.

Dit sterke pakket wiskunde (5 uur) geeft je de nodige kennis en vaardigheden om probleemoplossend en analytisch te denken en te redeneren. Het bereidt je voor op een studierichting in de 3de graad met een uitgebreid pakket wiskunde.

Opteer je om in de 3de graad geen uitgebreid pakket wiskunde te volgen, dan is economische wetenschappen 4 een mogelijkheid. In deze richting wordt de lessentabel aangevuld met Economie atelier.

Talen

In Economische wetenschappen krijg je een sterk pakket moderne talen. In deze talen bouw je verder op de kennis en de vaardigheden die je in de eerste graad ontwikkeld hebt. Aan de hand van teksten, dialogen, oefeningen, beeld- en geluidsfragmenten word je geprikkeld om zelf te communiceren en je te verdiepen in de grammatica en in de cultuur van deze talen. In het vierde jaar wordt je talenpakket uitgebreid met Duits.

Lessentabel

VakEconomische wetenschappen 4Economische wetenschappen 5
3e jaar 4e jaar 3e jaar 4e jaar
Totaal32323232
Aardrijkskunde1111
Art. Vorming Beeld1-1-
Art. Vorming Muziek-1-1
Biologie1111
Chemie1111
Duits-1-1
Economie4444
Economie atelier11--
Engels3232
Frans4444
Fysica1111
Geschiedenis2222
Godsdienst2222
Informatica1-1-
Lichamelijke opvoeding2222
Mens & Samenleving-1-1
Nederlands4444
Wiskunde4455

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Logische door stroming naar de 3de graad

Hoewel een andere doorstroming ook mogelijk is, geven we hier de logische doorstroming naar de derde graad.