Leerlingenraad / Ministerie

Ministerie

Alle leerlingen uit 4, 5 en 6 die zich geroepen voelen en zich willen inzetten, kunnen zich aansluiten bij de leerlingenraad, het Ministerie genaamd. Het Ministerie organiseert diverse activiteiten of evenement voor alle leerlingen van 3 tot en met 6 binnen en buiten de school.
Er wordt wekelijks op maandag vergaderd over de gang van zaken.

Diverse activiteiten

Het Ministerie organiseert het hele schooljaar door bijzonder uiteenlopende activiteiten. De leden werken in verschillende werkgroepen die constant van samenstelling kunnen wisselen. De visie hierachter is duidelijk: Leden moeten vrij kunnen zijn om zelf te beslissen waar ze zich voor willen inzetten. Zo kan men enkel betere resultaten bereiken.

Op maandag zit het Ministerie met alle leden samen om allereerst gemeenschappelijk de gang van zaken te overlopen en afgelopen activiteiten en initiatieven te evalueren. Daarna gaat men in aparte werkgroepen samenzitten om de eigen activiteit binnen de werkgroep te organiseren. Er bestaan diverse werkgroepen. 

Heb jij een leuk idee?

Een vaste waarde is inspraak op school. 

Zij polsen naar de mening van de leerlingen over diverse thema’s op school door middel van opiniedagen en het leerlingenparlement. 

Daarnaast organiseert het Ministerie diverse themadagen, waaronder De Dag van de Jeugdbeweging, een themadag en een festivaldag. 

Ook cultureel blijven we niet achter, bijvoorbeeld met de traditionele filmavond of met ons nieuwste initiatief, in nauwe samenwerking met het JOC Ieper: het Airplay Festival. 

Tot slot hebben we ook een sociale taak. Via ludieke acties als de lesnocturne halen we geld op voor het goede doel.