Sportwetenschappen

Dee richting Sportwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de DOD-finaliteit.

Sportwetenschappen is geschikt voor jou als je:

  • graag sportief uitgedaagd wordt;
  • bewegen ziet als een aangename en sociale activiteit waarbij hulpvaardigheid en groepsdynamiek heel belangrijk zijn;
  • gebeten bent door de wereld van de sport en de wetenschappelijke benadering ervan;
  • een algemene studierichting wenst te volgen met een grondige verkenning van de studie van de bewegende mens;
  • een gezonde en wetenschappelijke geest in een gezond lichaam nastreeft.

Wetenschappen: biologie, chemie en fysica

Deze richting combineert een brede algemene vorming met de positieve wetenschappen en sport. De relatie tussen wetenschappen en sport staat centraal. 

In de vakken biologie, chemie en fysica bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert er concepten zoals energie, reactiepatronen, zuren en basen, warmte en elektriciteit, snelheid en versnelling. Je maakt je het wetenschappelijke denkproces en een wetenschappelijke attitude eigen. Hierin zijn vaardigheid, nauwkeurigheid en een kritische geest heel belangrijk.

Wiskunde

Naast de wetenschapsvakken behoort wiskunde ook tot de specifieke vorming. Zo komen in deze richting o.a. volgende aspecten aan bod: wiskundig redeneren met extra aandacht voor bewijsvoering, complexe getallen, driehoeksmeting, sinus- en cosinusregel, analytische meetkunde en het oplossen van tweegraadsongelijkheden. 

Dit sterke pakket wiskunde geeft je de nodige kennis en vaardigheden om probleemoplossend en analytisch te denken en te redeneren.

Sport & beweging

In het vak sport & beweging wordt de focus gelegd op het streven naar motorische basisvaardigheden en op tactische en technische competenties op gevorderd niveau in verschillende sportdomeinen. Je wordt ondergedompeld in verschillende sportdisciplines zoals atletiek, gymnastiek, ritmische vorming, contact- en verdedigingsvormen, doelspelen, terugslagspelen en zwemmen. 

Naast het technische aspect in de verschillende sporten werk je ook aan een gezonde, veilige en actieve levensstijl en een positief zelfbeeld. Zo komen ergonomisch bewegen en preventie van blessures ook in de lessen aan bod. Belangrijke attitudes in de richting Sportwetenschappen zijn een gezonde competitiegeest, hulpvaardigheid en teamwork.

Talen

In Sportwetenschappen krijg je een sterk pakket moderne talen. In deze talen bouw je verder op de kennis en de vaardigheden die je in de eerste graad ontwikkeld hebt. Aan de hand van teksten, dialogen, oefeningen, beeld- en geluidsfragmenten word je geprikkeld om zelf te communiceren en je te verdiepen in de grammatica en in de cultuur van deze talen. 

In het vierde jaar wordt je talenpakket uitgebreid met Duits.

Lessentabel

VakSportwetenschappen
3e jaar4e jaar
Totaal3333
Aardrijkskunde11
Biologie22
Chemie22
Duits-1
Engels32
Frans44
Fysica22
Geschiedenis22
Godsdienst22
Informatica1-
Mens & Samenleving-1
Nederlands44
Sport & beweging55
Wiskunde55

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Logische door stroming naar de 3de graad

Hoewel een andere doorstroming ook mogelijk is, geven we hier de logische doorstroming naar de derde graad.