Moderne talen

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede
algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. 

Moderne talen is geschikt voor jou als je:

  • taal ziet als de eerste stap in de verkenning van andere culturen;
  • creatief wil omgaan met taal en media;
  • gebeten bent door de wereld van de literatuur en communicatie;
  • een algemene studierichting wenst te volgen met een grondige verkenning van de studie van taal en van culturen;
  • een wereldburger in wording bent en de multiculturele en geglobaliseerde wereld wil ontdekken;
  • interesse hebt voor intermenselijke contacten, die je door de kennis van vreemde talen kunt verruimen.

moderne talen

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een extra pakket Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans.

Er gaat aandacht naar taalsystematiek (structuren en wetmatigheden van talen), communicatieve vaardigheden (schrijven, spreken, lezen en luisteren) en literatuur.

De leerlingen leren bewust te reflecteren op taal, wat bijdraagt aan het abstract denken over taal. Ook taalverwerving, taalontwikkeling en sociolinguïstiek komen aan bod.

De leerlingen vergroten het inzicht in interculturele communicatie en krijgen een introductie tot taaltechnologie.

algemeen

Tot slot maken ook generieke onderzoekscompetenties deel uit van deze studierichting. Ze worden gerealiseerd met de specifieke inhouden van de studierichting.

Er wordt ook gewerkt aan de brede cultureel-historische competenties van de leerlingen. 

Lessentabel

VakModerne talen
5e jaar 6e jaar
Totaal3232
Aardrijkskunde11
Duits33
Engels33
Esthetica1-
Financieel economische vorming-1
Frans55
Geschiedenis22
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen21
Nederlands44
Nederlandse taalredactie21
Spaans22
Wiskunde33
Seminarie-2

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?