Sportwetenschappen

Sportwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende  doorstroomfinaliteit. Ze combineert een
brede algemene vorming met natuurwetenschappelijke en sportieve vaardigheden. 

sportWetenschappen is geschikt voor jou als je:

  • graag sportief uitgedaagd wordt;
  • bewegen ziet als een aangename en sociale activiteit waarbij hulpvaardigheid en groepsdynamiek heel belangrijk zijn;
  • gebeten bent door de wereld van de sport en de wetenschappelijke benadering ervan;
  • een algemene studierichting wenst te volgen met een grondige verkenning van de studie van de bewegende mens;
  • een gezonde en wetenschappelijke geest in een gezond lichaam nastreeft.

sport & beweging

Specifiek in deze studierichting leren de leerlingen de technische en tactische competenties te beheersen en gericht toe te passen bij een divers aantal individuele, interactieve en ritmisch-expressieve bewegingsdomeinen.

Dat realiseren ze door inzicht te krijgen in verantwoord bewegen en de integratie van wetenschappelijke achtergronden.

bewegingsleer

In deze cursus duiken de leerlingen in de wereld van de functionele anatomie. In het eerste deel ontdekken ze wat het bewegingsapparaat is en hoe het is opgebouwd uit botten, gewrichten en spieren. 

In het tweede deel maken de leerlingen kennis met de inspanningsfysiologie van de spieren. Ze leren de verschillende spiervezeltypes en hoe die aangestuurd worden. Er wordt dieper ingegaan op de energiesystemen die onze spieren gebruiken tijdens verschillende soorten inspanning. 

Ten slotte leren ze hoe onze spieren zich aanpassen als gevolg van regelmatige inspanning en  onderzoeken ze de oorzaken van spierpijn en spiervermoeidheid. Deze kennis nemen de leerlingen mee om de basisprincipes van de trainingsleer te begrijpen in deel drie. In deel vier worden het motorisch leren en de skill acqusition gelinkt aan het sporten.

De leerlingen krijgen inzicht in verantwoord bewegen en veilig sporten.

wetenschappen

De leerlingen ook uitgebreide wetenschappen: chemie, biologie en fysica.

In chemie krijgen leerlingen een uitgebreide en doorgedreven studie van de fijnstructuur van de materie, zuur-base-evenwichten, reacties in de anorganische chemie en een uitbreiding van reactietypen in de organische chemie.

In biologie krijgen ze een verbreding en verdieping voor wat betreft biologische processen, microbiologie, genetica en overerving.

Voor fysica gaan de leerlingen dieper en breder in op fenomenen en toepassingen in verband met elektromagnetisme, mechanica, trillingen, golven en hedendaagse fysica.

Ter ondersteuning van het wetenschappelijke pakket verbreden en verdiepen de leerlingen verschillende domeinen van de wiskunde.

 

algemeen

Tot slot maken ook generieke onderzoekscompetenties deel uit van deze studierichting. Ze worden gerealiseerd met de specifieke inhouden van de studierichting.

Er wordt ook gewerkt aan de brede cultureel-historische competenties van de leerlingen. 

Lessentabel

VakSportwetenschappen
5e jaar6e jaar
Totaal3232
Aardrijkskunde11
Bewegingsleer1-
Biologie22
Chemie22
Engels22
Esthetica1-
Financieel economische vorming-1
Frans33
Fysica22
Geschiedenis22
Godsdienst22
Nederlands44
Sport & beweging65
Wiskunde44
Seminarie-2

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?