Sportwetenschappen (DOD)

Sportwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende  doorstroomfinaliteit. Ze combineert een
brede algemene vorming met natuurwetenschappelijke en sportieve vaardigheden. 

sportWetenschappen is geschikt voor jou als je:

  • graag sportief uitgedaagd wordt;
  • bewegen ziet als een aangename en sociale activiteit waarbij hulpvaardigheid en groepsdynamiek heel belangrijk zijn;
  • gebeten bent door de wereld van de sport en de wetenschappelijke benadering ervan;
  • een algemene studierichting wenst te volgen met een grondige verkenning van de studie van de bewegende mens;
  • een gezonde en wetenschappelijke geest in een gezond lichaam nastreeft.

sport & beweging

Specifiek in deze studierichting leren de leerlingen de technische en tactische competenties te beheersen en gericht toe te passen bij een divers aantal individuele, interactieve en ritmisch-expressieve bewegingsdomeinen.

Dat realiseren ze door inzicht te krijgen in verantwoord bewegen en de integratie van wetenschappelijke achtergronden.

bewegingsleer

In het vak bewegingsleer wordt er een introductie gegeven in de anatomie van het bewegingsapparaat en in de inspanningsfysiologie. Vanuit deze kennis wordt dan de link gelegd met de trainingsleer.

De leerlingen krijgen inzicht in verantwoord bewegen, veilig sporten en in blessurepreventie.

wetenschappen

Daarbovenop krijgen de leerlingen ook uitgebreide wetenschappen: chemie, biologie, fysica en aardrijkskunde.

In chemie krijgen leerlingen een uitgebreide en doorgedreven studie van de fijnstructuur van de materie, zuur-base-evenwichten, reacties in de anorganische chemie en een uitbreiding van reactietypen in de organische chemie.

In biologie krijgen ze een verbreding en verdieping voor wat betreft biologische processen, microbiologie en genetica en overerving.

Voor fysica gaan de leerlingen dieper en breder in op fenomenen en toepassingen in verband met elektromagnetisme, mechanica, trillingen, golven en moderne en hedendaagse fysica.

In aardrijkskunde onderzoeken ze complexe processen binnen en interacties tussen de verschillende sferen.

Ter ondersteuning van het wetenschappelijke pakket verbreden en verdiepen de leerlingen verschillende domeinen van de wiskunde.

Het toepassen van richting-specifieke labovaardigheden met richting-specifieke labomaterialen tijdens het uitvoeren van experimenten komt ook aan bod.

algemeen

Tot slot maken ook generieke onderzoekscompetenties deel uit van deze studierichting. Ze worden gerealiseerd met de specifieke inhouden van de studierichting.

Er wordt ook gewerkt aan de brede cultureel-historische competenties van de leerlingen. 

Lessentabel

VakSportwetenschappen
5e jaar6e jaar
Totaal3232
Vanaf schooljaar2023-20242024-2025
Aardrijkskunde11
Bewegingsleer1-
Biologie22
Chemie22
Engels22
Esthetica11
Frans33
Fysica22
Geschiedenis22
Godsdienst22
Nederlands44
Sport & beweging65
Wiskunde44
Seminarie-2

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?