Economie – Moderne talen

Economie-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en moderne talen.

Economie – Moderne talen  is geschikt voor jou als je:

  • een meer dan gewone belangstelling hebt voor aspecten van het economisch handelen;
  • helder, logisch, analytisch en kritisch kunt denken;
  • gemotiveerd bent voor talenstudie, je bereid bent de vier vaardigheden voortdurend te oefenen en spreekdurf bezit;
  • geïnteresseerd bent in literatuur en cultuur;
  • je een studierichting beoogt die je goed voorbereidt op hoger onderwijs en vooral op richtingen met een economische en taalkundige inslag.

Economie

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket economie. Ze analyseren de werking van de economie door het bestuderen van modellen, indicatoren en concepten aan de hand van actuele of historische gebeurtenissen om inzicht te verwerven in zowel macro- als micro-economie.

Daarnaast verdiepen ze zich ook in bedrijfswetenschappen en fiscaal recht, waarin ze de belangrijke functionele managementdomeinen en hun onderlinge samenhang analyseren. Ook duurzaam ondernemen en duurzame economische ontwikkeling komen aan bod.

wiskunde

Ter ondersteuning van het pakket economie verbreden en verdiepen de leerlingen verschillende domeinen van de wiskunde. Matrices, functies, integralen en statistiek zijn opgenomen in het pakket.

moderne talen

De leerlingen krijgen een extra pakket Nederlands, Frans, Engels en Duits. Er gaat aandacht naar taalsystematiek (structuren en wetmatigheden van talen), communicatieve vaardigheden (schrijven, spreken, lezen en luisteren) en literatuur.

De leerlingen leren bewust te reflecteren op taal, wat bijdraagt aan het abstract denken over taal. Ook taalverwerving, taalontwikkeling en sociolinguïstiek komen aan bod. De leerlingen vergroten hun inzicht in interculturele communicatie.

algemeen

Tot slot maken ook generieke onderzoekscompetenties deel uit van deze studierichting. Ze worden gerealiseerd met de specifieke inhouden van de studierichting. Er wordt ook gewerkt aan de brede cultureel-historische competenties van de leerlingen. 

Lessentabel

VakEconomie - Moderne talen
5e jaar6e jaar
Totaal3332
Aardrijkskunde11
Duits32
Economie55
Engels33
Esthetica11
Frans44
Geschiedenis22
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen21
Nederlands44
Wiskunde43
Seminarie-2

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?