Laptop

Elke leerling krijgt een eigen laptop in bruikleen die vaak gebruikt wordt in de lessen. De laptop blijft eigendom van de school maar mag elke avond mee naar huis genomen worden, zodat ook thuis leerlingen hun laptop kunnen gebruiken voor taken en om zich voor te bereiden voor toetsen en examens. 

De leerlingen brengen de laptop elke dag opgeladen mee naar school. Zo brengen wij onze leerlingen de nodige digitale vaardigheden bij.