Moderne talen – Wetenschappen (DOD)

Moderne talen-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Ze
combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. 

Moderne talen – Wetenschappen is geschikt voor jou als je:

  • je interesse voor exacte wetenschappen wil koppelen aan je belangstelling voor taal en communicatie;
  • geïnteresseerd bent in literatuur en cultuur;
  • een grote belangstelling hebt voor de verklaring van natuurverschijnselen;
  • voldoende wiskundige vaardigheden bezit om wetenschappelijke waarnemingen in wiskundige formules om te zetten;
  • een studierichting beoogt die je goed voorbereidt op hogere studies (academische bachelors en masters) of meer praktijkgerichte wetenschappelijke studies (professionele bachelors).

moderne talen

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een extra pakket Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Er gaat aandacht naar taalsystematiek (structuren en wetmatigheden van talen), communicatieve vaardigheden (schrijven, spreken, lezen en luisteren) en literatuur.

De leerlingen leren bewust te reflecteren op taal, wat bijdraagt aan het abstract denken over taal. Ook taalverwerving, taalontwikkeling en sociolinguïstiek komen aan bod.

De leerlingen vergroten hun inzicht in interculturele communicatie.

wetenschappen

Daarbovenop krijgen de leerlingen ook uitgebreide wetenschappen: chemie, biologie, fysica en aardrijkskunde.

In chemie krijgen leerlingen een uitgebreide en doorgedreven studie van de fijnstructuur van de materie, zuur-base-evenwichten, reacties in de anorganische chemie en een uitbreiding van reactietypen in de organische chemie.

In biologie krijgen ze een verbreding en verdieping voor wat betreft biologische processen, microbiologie en genetica en overerving.

Voor fysica gaan de leerlingen dieper en breder in op fenomenen en toepassingen in verband met elektromagnetisme, mechanica, trillingen, golven en moderne en hedendaagse fysica.

In aardrijkskunde onderzoeken ze complexe processen binnen en interacties tussen de verschillende sferen.

Ter ondersteuning van het wetenschappelijke pakket verbreden en verdiepen de leerlingen verschillende domeinen van de wiskunde.

Het toepassen van richting-specifieke labovaardigheden met richting-specifieke labomaterialen tijdens het uitvoeren van experimenten komt ook aan bod.

algemeen

Tot slot maken ook generieke onderzoekscompetenties deel uit van deze studierichting. Ze worden gerealiseerd met de specifieke inhouden van de studierichting.

Er wordt ook gewerkt aan de brede cultureel-historische competenties van de leerlingen. 

Lessentabel

VakModerne talen - Wetenschappen
5e jaar6e jaar
Totaal3333
Vanaf schooljaar2023-20242024-2025
Aardrijkskunde21
Biologie22
Chemie22
Duits32
Engels33
Esthetica11
Frans44
Fysica22
Geschiedenis22
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Wiskunde44
Seminarie-2

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?