3de graad

DE DERDE GRAAD IN DE DOMEINOVERSCHRIJDENDE DOORSTROOMFINALITEIT (DOD)

De domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit heeft als doel je door algemene vorming voor te bereiden op verdere studies. De verschillende vakken worden sterk theoretisch benaderd. Deze benadering vraagt inzicht in en reflectie op de leerstofonderdelen en op de samenhang tussen de verschillende kennisgebieden.

Projecten

In de derde graad zijn er heel wat projecten. Projecten kunnen vakgebonden zijn of kunnen vakoverschrijdend zijn. Tevens wordt er over de verschillende vakken heen ingezet op onderzoeksvaardigheden, een kritische houding aannemen, zelfstandigheid, planmatig en doeltreffend te werk gaan en een juiste en positieve studieattitude aanleren.

Seminaries

In het zesde jaar wordt de vrije ruimte ingevuld door de seminaries. De seminaries bieden de leerlingen de kans om over de klassen heen twee keuzevakken te kiezen. Deze keuzevakken staan los van de bestaande vakken in een richting en zijn niet gebonden aan verplichte leerplannen. Het eerste seminarie start in september en wordt eind januari afgerond. Het tweede seminarie start in februari en loopt tot begin juni.