KommA

Christelijk opvoedingsproject

Een heel bijzonder leesteken is de komma.

Het belang van de komma vertalend naar ons christelijke opvoedingsproject en onze pastorale visie, kunnen we aanvullen dat de komma

  • staat voor een vervolg op een verhaal, zoals op dat van Jezus dat via zijn volgelingen verder gaat …
  • staat voor een ‘maar’ die er altijd is, zoals wij op school staan op het aanleren van kritische zin bij de leerlingen …
  • staat voor een ‘en toch’, zoals er bij elk uitzichtloos verhaal vanuit het verrijzenisgeloof wel hoop gekoesterd kan worden …

 

Daarom wordt  ‘Komma’ de nieuwe naam voor de PAG, waarbij de ‘a’ eventueel als hoofdletter geschreven kan worden, verwijzend naar de Ander die in elke mens herkend kan worden.

‘KommA’ kan dan staan voor ‘Kristelijk Omgaan Met de Ander’. ‘Kristelijk’ is dan evenwel onconventioneel/progressief geschreven.