2de graad

De tweede graad in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit (DOD)

Bij de stap naar de tweede graad maak je een voorlopige keuze naar een bepaalde studierichting. Hierin verdiep je je al iets meer in een bepaald studiedomein, maar heb je nog heel veel algemene vorming. Na het tweede jaar van de tweede graad (het vierde jaar secundair onderwijs) maak je dan een definitieve keuze voor de derde graad.

 

Finaliteiten

Alle studierichtingen in de tweede en in de derde graad geven voortaan duidelijk aan waarop je wordt voorbereid. Dit noemt men de
finaliteit van een richting. Zo zijn er drie mogelijkheden.

  1. In de arbeidsmarktfinaliteit (A-finaliteit) heb je studierichtingen die je voorbereiden om na je secundair onderwijs onmiddellijk naar de arbeidsmarkt te gaan.
  2. De dubbele finaliteit (D/A-finaliteit) bereidt je voor op zowel een onmiddellijke stap naar de arbeidsmarkt als op de mogelijke stap naar het hoger onderwijs.
  3. De doorstroomfinaliteit (D-finaliteit) heeft als doel je voor te bereiden op verdere studies op academisch en professioneel niveau in het hoger onderwijs (universiteit en hogeschool). De doorstroomfinaliteit kan zowel domeingebonden zijn (DGD) als domeinoverschrijdend (DOD).
 

Domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit (DOD)

Naast de drie finaliteiten worden de studierichtingen van de tweede en de derde graad in domeinen geplaatst. De domeinen groeperen de studierichtingen volgens acht grote interessegebieden (bv. Economie & Organisatie of Taal & Cultuur of Maatschappij & Welzijn).

De studierichtingen die wij in het College Ieper aanbieden zijn allemaal richtingen die in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit (DOD) thuishoren. Domeinoverschrijdend betekent dat onze studierichtingen niet zomaar in één studiedomein geplaatst kunnen worden. Het zijn studierichtingen die een brede
theoretische vorming bieden die ruimer gaat dan één specifiek studiedomein. Dit noemen we domeinoverschrijdend. 

Dit betekent ook dat je bij je studiekeuze naar het hoger onderwijs nog tal van mogelijkheden hebt die breder gaan dan het gevolgde studiedomein in het secundair onderwijs. Zo kan een leerling uit de wetenschappen toch hogere studies aanvatten in talen of in economie.

 

Samengevat betekent dit dat je op het College een studierichting volgt die je een domeinoverschrijdende algemene vorming geeft en die je voorbereidt op een brede waaier aan mogelijkheden in het hoger onderwijs.

Humane wetenschappen

Doorstroomfinaliteit

Lees meer

Natuurwetenschappen

Doorstroomfinaliteit

Lees meer

Sportwetenschappen

Doorstroomfinaliteit

Lees meer

Moderne talen

Doorstroomfinaliteit

Lees meer

Latijn

Doorstroomfinaliteit

Lees meer

Grieks-Latijn

Doorstroomfinaliteit

Lees meer