Humane wetenschappen

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Ze combineert
een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociale en gedragswetenschappen en
statistiek. 

Humane wetenschappen is voor jou geschikt als je:

  • een positieve, kritische ingesteldheid bezit t.o.v. mens en maatschappij;
  • jouw abstract denkvermogen wil verfijnen om op grondige wijze fenomenen te kunnen analyseren en synthetiseren;
  • met een kritische blik de actualiteit wil volgen om de verschillende maatschappelijke fenomenen beter te begrijpen;
  • openheid en respect toont voor de visie en de leefwijze van mensen in diverse culturen;
  • bereid bent om zelfstandig en in groep bepaalde opdrachten uit te voeren;
  • een studierichting beoogt die je goed voorbereidt op hoger onderwijs in de gedrags- en menswetenschappelijke disciplines.

menswetenschappen

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket algemene gedragswetenschappen waarin verschillende deelaspecten van de psychologie, de pedagogiek en de politieke en sociale wetenschappen aan bod komen.

Ze worden gestimuleerd om hun kritische denk- en oordeelsvaardigheden over maatschappelijke vraagstukken te ontwikkelen.

In filosofie komen volgende thema’s aan bod: antropologie, moraalfilosofie, wetenschapsfilosofie en metafysica. Ze reflecteren over verschillende visies, stromingen en vraagstukken aan de hand van filosofische begrippen.

Kunstbeschouwing leert onze leerlingen kijken en luisteren naar kunst en leert hen kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader.

Statistiek

Ter ondersteuning van de menswetenschappen krijgen de leerlingen een uitbreiding statistiek met bijzondere aandacht voor het interpreteren van statistische gegevens.

Het doel daarbij is dat de leerlingen zelf een eenvoudig verklarend statistisch onderzoek kunnen opzetten. Het vak statistiek wordt opgenomen in de uren wiskunde.

algemeen

Tot slot maken ook generieke onderzoekscompetenties deel uit van deze studierichting. Ze worden gerealiseerd met de specifieke inhouden van de studierichting.

Er wordt ook gewerkt aan de brede cultureel-historische competenties van de leerlingen. 

Lessentabel

VakHumane wetenschappen
5e jaar 6e jaar
Totaal3232
Aardrijkskunde11
Engels22
Esthetica1-
Filosofie22
Financieel economische vorming-1
Frans33
Geschiedenis22
Godsdienst22
Kunstbeschouwing21
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen21
Nederlands44
Sociale & gedragswetenschappen55
Statistiek11
Wiskunde 33
Seminarie-2

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?