Natuurwetenschappen

De richting Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de DOD-finaliteit.

Natuurwetenschappen is geschikt voor jou als je:

  • geboeid bent door de wereld van de wetenschap en de innovatie;
  • wil ontdekken waarom bepaalde natuurfenomenen zich voordoen en hoe je die eventueel zelf kan beïnvloeden;
  • probleemoplossend en analytisch kan denken;
  • een algemene studierichting wenst te volgen met een grondige verkenning van de studie van onze natuur, de materie en de fysische fenomenen;
  • mee wil denken over duurzaamheid en ecologie.

Wetenschappen: biologie, chemie en fysica

Deze richting biedt je een flink pakket positieve wetenschappen aan. 

In biologie bestudeer je de mens en de natuur. Naast de basisvorming in dit vak is er aandacht voor het belang van micro-organismen zoals virussen. 

Daarnaast heb je chemie en fysica. In de richtingspecifieke vakken bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert er concepten zoals energie, reactiepatronen, zuren en basen, warmte en elektriciteit, snelheid en versnelling. Je maakt je het wetenschappelijke denkproces en een wetenschappelijke attitude eigen. Hierin zijn vaardigheid, nauwkeurigheid en een kritische geest heel belangrijk. Je wordt opgeleid om bij het observeren van de natuur en de materie te zoeken waarom bepaalde fysische verschijnselen zich voordoen.

Wiskunde

Naast de wetenschapsvakken behoort wiskunde ook tot de specifieke vorming. Zo komen in deze richting o.a. volgende aspecten aan bod: wiskundig redeneren met extra aandacht voor bewijsvoering, complexe getallen, driehoeksmeting, sinus- en cosinusregel, analytische meetkunde en het oplossen van tweegraadsongelijkheden. Dit sterke pakket wiskunde geeft je de nodige kennis en vaardigheden om probleemoplossend en analytisch te denken en te redeneren.

Talen

In Natuurwetenschappen krijg je een sterk pakket moderne talen. In deze talen bouw je verder op de kennis en de vaardigheden die je in de eerste graad ontwikkeld hebt. Aan de hand van teksten, dialogen, oefeningen, beeld- en geluidsfragmenten word je geprikkeld om zelf te communiceren en je te verdiepen in de grammatica en in de cultuur van deze talen. In het vierde jaar wordt je talenpakket uitgebreid met Duits.

Extra

In het derde jaar heb je ook één uur per week een wetenschapsatelier. Hierin ga je projectmatig aan de slag met de verschillende wetenschappen. In het vierde jaar nemen we je mee in een verkenning van de economische wereld in het vak economie.

Lessentabel

VakNatuurwetenschappen
3e jaar4e jaar
Totaal3232
Aardrijkskunde11
Art. Vorming Beeld1-
Art. Vorming Muziek-1
Biologie22
Chemie22
Duits-1
Economie-1
Engels32
Frans44
Fysica22
Geschiedenis22
Godsdienst22
Informatica1-
Lichamelijke opvoeding22
Mens & Samenleving-1
Nederlands44
Wetenschapsatelier1-
Wiskunde55

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Logische door stroming naar de 3de graad

Hoewel een andere doorstroming ook mogelijk is, geven we hier de logische doorstroming naar de derde graad.