Moderne talen

De richting Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de DOD-finaliteit.

 

Moderne talen is geschikt voor jou als je:

  • taal ziet als de eerste stap in de verkenning van andere culturen;
  • creatief wil omgaan met taal en media;
  • gebeten bent door de wereld van de literatuur en communicatie;
  • een algemene studierichting wenst te volgen met een grondige verkenning van de studie van taal en van culturen;
  • een wereldburger in wording bent en de multiculturele en geglobaliseerde wereld wil ontdekken.

Talen

Deze richting onderscheidt zich van de andere studierichtingen doordat de focus nog meer op taal en communicatie ligt. Het talenpakket voor Nederlands, Frans, Engels en Duits is uitgebreider dan in de andere studierichtingen.

 In de richting Moderne talen worden hoge eisen gesteld aan vlotheid en vormcorrectheid. Elke taal heeft haar eigen systeem en elke taal situeert zich in een eigen specifieke cultuur. Zo maak je via taal en literatuur kennis met de wereld. Tijdens dit intensieve taalbad krijg je inzicht in regels en kenmerken van de verschillende moderne talen. Aan de hand van teksten, dialogen, oefeningen, beeld- en geluidsfragmenten word je geprikkeld om zelf te communiceren en je te verdiepen in de grammatica en in de cultuur van deze talen. In het vierde jaar wordt je talenknobbel extra uitgedaagd met één uur Spaans.

Communicatiewetenschappen

Naast dit uitgebreide pakket aan talen heb je het vak communicatiewetenschappen. Dit vak belicht dan weer een ander aspect van taal en beeld. 

Hier kom je te weten hoe een geslaagde communicatie tot stand komt en wordt het gebruik van taal in de media toegelicht. Je ontdekt hoe verschillende media functioneren en welke werking ze hebben op onze maatschappij in het algemeen en op jou als jongere in het bijzonder. Je ontwikkelt inzicht in de gemediatiseerde (massa)communicatie en leert kritisch te reflecteren over de actualiteit en de invloed van de media.

Wiskunde en wetenschappen

In Moderne talen wordt voor de vakken wiskunde, chemie en fysica gewerkt met een leerplan in de verdiepte basisvorming. Dit is een ruimer pakket dan in de basisvorming, maar minder uitgebreid dan in de specifieke vorming. De verdiepte basisvorming van deze vakken zou je voldoende moeten voorbereiden om in de derde graad een richting met meer wetenschappen te kunnen volgen.

Extra

In het vierde jaar nemen we je mee in een verkenning van de economische wereld in het vak economie.

Lessentabel

VakModerne talen
3e jaar4e jaar
Totaal3232
Aardrijkskunde11
Art. Vorming Beeld1-
Art. Vorming Muziek-1
Biologie11
Chemie11
Communicatiewetenschappen11
Economie-2
Engels43
Duits11
Frans54
Fysica11
Geschiedenis22
Godsdienst22
Informatica1-
Lichamelijke opvoeding22
Mens & Samenleving-1
Nederlands54
Spaans-1
Wiskunde44

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Logische door stroming naar de 3de graad

Hoewel een andere doorstroming ook mogelijk is, geven we hier de logische doorstroming naar de derde graad.