Latijn

De richting Latijn is een sterk theoretische studierichting in de DOD-finaliteit.

Latijn is geschikt voor als je:

  • geboeid bent door de geschiedenis van de klassieke oudheid en die geschiedenis graag linkt aan onze eigentijdse samenleving;
  • gebeten bent door het analyseren van teksten en door het probleemoplossend redeneren;
  • je graag verdiept in de wereld van de literatuur en van de klassieke denkers;
  • een algemene studierichting wenst te volgen met een grondige verkenning van de studie van taal en van culturen;
  • Latijn ziet als een levende taal die je helpt de wereld te ontdekken en te begrijpen.

latijn & cultuur

In het vak Latijn wordt er verder gewerkt met de bouwstenen die je in de eerste twee jaar Latijn als basis hebt gelegd. Via het lezen van Latijnse teksten wordt je leesvaardigheid aangescherpt en leer je taal als systeem kennen, begrijpen en analyseren. 

Naast de technische kant van de Latijnse taal word je via de teksten uitgenodigd om met verbeelding en creativiteit naar de boeiende cultuur van de Romeinen te kijken. Je leert kritisch te kijken naar onze huidige maatschappij en legt linken met de taal en de cultuur van de klassieke oudheid. Je wordt klaargestoomd om aan de hand van de kennis van de klassieke oudheid en haar denkers een moderne en wakkere burger te worden in een complexe wereld.

Wiskunde

Naast Latijn behoort wiskunde ook tot de specifieke vorming. Zo komen in deze richting o.a. volgende aspecten aan bod: wiskundig redeneren met extra aandacht voor bewijsvoering, complexe getallen, driehoeksmeting, sinus- en cosinusregel, analytische meetkunde en het oplossen van tweegraadsongelijkheden. 

Dit sterke pakket wiskunde geeft je de nodige kennis en vaardigheden om  probleemoplossend en analytisch te denken en te redeneren.

TAlen

Ook in de studierichting Latijn krijg je een sterk pakket moderne talen. In deze talen bouw je verder op de kennis en de vaardigheden die je in de eerste graad ontwikkeld hebt. Aan de hand van teksten, dialogen, oefeningen, beeld- en geluidsfragmenten word je geprikkeld om zelf te communiceren en je te verdiepen in de grammatica en in de cultuur van deze talen. 

In het vierde jaar wordt je talenpakket uitgebreid met Duits.

Lessentabel

VakLatijn
3e jaar 4e jaar
Totaal3232
Aardrijkskunde11
Art. Vorming Beeld1-
Art. Vorming Muziek-1
Biologie11
Chemie11
Duits-1
Engels32
Frans33
Fysica11
Geschiedenis22
Godsdienst22
Informatica1-
Latijn55
Lichamelijke opvoeding22
Mens & Samenleving-1
Nederlands44
Wiskunde55

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Logische door stroming naar de 3de graad

Hoewel een andere doorstroming ook mogelijk is, geven we hier de logische doorstroming naar de derde graad.