Ouderraad

Kennismaking

Wie zijn we?

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders die 4 à 5 keer per jaar bijeenkomt, samen met de directie. Ieder jaar organiseren we een aantal activiteiten die aansluiten bij het schoolgebeuren.

Samenstelling ouderraad

Er is één gezamenlijke ouderraad voor het College en het Lyceum samen.

Wat is onze rol?

De ouderraad wil een schakel zijn tussen ouders en school en streeft een actieve betrokkenheid na bij het schoolgebeuren.

De ouderraad wil alle ouders vertegenwoordigen en wil een aanspreekpunt zijn voor de ouders.

De ouderraad organiseert jaarlijks een aantal activiteiten, zowel op het niveau van de school, als op het niveau van de scholengemeenschap. Alle voorgestelde activiteiten worden steeds met de directie besproken. Een open communicatie met de directie zorgt al jaren voor een aangename en boeiende samenwerking!

Onze activiteiten

Volgende activiteiten staan dit jaar op stapel:

  • Een (h)eerlijk ontbijt op 13 oktober 2019 (campus College). Klik hier voor wat sfeerfoto’s van de laatste editie.
  • De beroepenavond op 22 november 2019 (voor alle zesdes van de scholengemeenschap)
  • Een drankje bij het oudercontact in december en juni (beide campussen)
  • Gevleugelde Stad (april 2020)
  • Als een vlieg in de klas (Als leerling terug op de schoolbanken van uw zoon of dochter. Ontdek hoe de lesmethodiek is veranderd in vergelijking met “in onzen tijd”…)

We nodigen je graag uit…

We doen een warme oproep aan alle ouders. Je bent meer dan welkom op de activiteiten die we voor ouders organiseren! Voor iedere activiteit krijg je een uitnodiging. Verder zijn we steeds op zoek naar enthousiaste ouders die graag actief meewerken in de ouderraad! Voel je je geroepen? HARTELIJK WELKOM! Spreek ons aan op een van de activiteiten of contacteer ons via ouderraad.lyceumcollege@smsi.be !

 

Leden:

Anna Alieva, Drieke Arnaert, Cindy Claerebout, Nancy Coussement, Karen Degraeve, Ria Descamps, Joke Desmet, Martha Diaz, Mieke Gille, Els Guelinckx, Mieke Leroy, Catherine Lesage, Stefanie Lermyte, Elke Moyaert, Kris Messiaen, Stefaan Muylle, Evelyn Saelens, Nathalie Sigiez, Pierre Top, Tine Pruuost, Frederik Vandelantotte, Glenn Vanslambrouck, Natalie Vergote, Bart Verhaeghe, Nele Woets.