Grieks – Wiskunde

Als je in de tweede graad Grieks – Latijn volgde, kan je kiezen voor deze studierichting. Deze studierichting bestaat uit twee componenten: Grieks en Wiskunde, die de klemtonen van de studierichting aangeven.

 

Grieks – Wiskunde is geschikt voor jou als je:

  • Griekse auteurs in de oorspronkelijke taal wil lezen en je graag nadenkt over de betekenis, de inhoud en de vorm van literaire werken uit de oudheid,
  • geïnteresseerd bent in de Griekse cultuur en filosofie,
  • voor wiskunde systematisch goed scoort,
  • graag creatief met wiskundige problemen kan omgaan en je gebeten bent om de oplossing te vinden en daarnaast ben je ook in de theoretische achtergrond geïnteresseerd,
  • een studierichting beoogt die je ook goed voorbereidt op studies met een zwaar wiskundig pakket (academische bachelors en masters) of meer praktijkgerichte wetenschappelijke studies (professionele bachelors).

Grieks

De component Grieks brengt je in contact met meesterwerken uit de Griekse literatuur: het epos, de tragedie en komedie, de filosofie en de lyriek. Je tracht er de boodschap en vormgeving van te ontdekken en te interpreteren.

Die studie geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. Bovendien nodigen de teksten uit tot reflectie over universeel menselijke thema’s. Zo verdiep én verruim je jouw blik op de wereld.

Je komt eveneens tot de ontdekking dat de Griekse auteurs de grondleggers zijn geweest van literaire genres die in het Westen voor het eerst tot bloei zijn gekomen.

Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen) en algemeen historisch inzicht.

Wiskunde

In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

Lessentabel

VakGrieks - Wiskunde
5e jaar6e jaar
Totaal3333
Godsdienst22
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Duits1-
Grieks44
Wiskunde66
Biologie11
Chemie21
Fysica22
Aardrijkskunde11
Esthetica11
Seminarie-2

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?