Economie – Moderne talen

Deze studierichting sluit aan op Economie met wiskunde leerweg 4 en op Economie met wiskunde leerweg 5 van de tweede graad.

 

Economie – Moderne talen  is geschikt voor jou als je:

  • een meer dan gewone belangstelling hebt voor aspecten van het economisch handelen,
  • helder, logisch, analytisch en kritisch kunt denken,
  • gemotiveerd bent voor talenstudie, je bereid bent de vier vaardigheden voortdurend te oefenen en spreekdurf bezit,
  • geïnteresseerd bent in literatuur en cultuur,
  • je een studierichting beoogt die je goed voorbereidt op hoger onderwijs en vooral op richtingen met een economische en taalkundige inslag

Economie

Economie wordt abstract benaderd.

De algemene economie of sociale economie krijgt de meeste aandacht. Ze bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling. De leerinhouden krijgen gestalte vanuit concrete maatschappelijke problemen. Hieraan wordt ook een ethische component gekoppeld. Elk maatschappelijk probleem vertoont naast een economische en een politieke dimensie, immers ook een ethische dimensie.

Bedrijfswetenschappen

Het deel bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid …

Het ondernemen wordt in vijf dimensies behandeld: ondernemen is visie ontwikkelen, ondernemen is toegevoegde waarde creëren, ondernemen is samenwerken, ondernemen is toegevoegde waarde verdelen en ondernemen is prestaties evalueren.

Wiskunde

In deze richting kan je kiezen voor het basispakket van 3 uren wiskunde of voor het pakket met 4 (3+1) uren wiskunde. Kom je uit leerweg 4 en je kiest voor 3+1 dan verwachten we dat je een stuk leerstof in het 3de trimester van het 4de jaar zelfstandig verwerkt.

Lessentabel

VakEconomie - Moderne talen
5e jaar6e jaar
Totaal32 / 3333 / 34
Godsdienst22
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Frans43
Engels33
Duits32
Duits33
Economie55
Wiskunde3 / 43 / 4
Aardrijkskunde11
Natuurwetenschappen22
Esthetica11
Seminarie-2

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?