Natuurwetenschappen

Beschrijving

De richting Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de DOD-finaliteit.

Deze richting biedt je een flink pakket positieve wetenschappen aan. In biologie bestudeer je de mens en de natuur. Naast de basisvorming in dit vak is er aandacht voor het belang van micro-organismen zoals virussen. Daarnaast heb je chemie en fysica. In de richtingspecifieke vakken  bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert er concepten zoals energie, reactiepatronen, zuren en basen, warmte en elektriciteit, snelheid en versnelling. Je maakt je het wetenschappelijke denkproces en een wetenschappelijke attitude eigen. Hierin zijn vaardigheid, nauwkeurigheid en een kritische geest heel belangrijk. Je wordt opgeleid om bij het observeren van de natuur en de materie te zoeken waarom bepaalde fysische verschijnselen zich voordoen.

 

Naast de wetenschapsvakken behoort wiskunde ook tot de specifieke vorming. Zo komen in deze richting o.a. volgende aspecten aan bod: wiskundig redeneren met extra aandacht voor bewijsvoering, complexe getallen, driehoeksmeting, sinus- en cosinusregel, analytische meetkunde en het oplossen van tweegraadsongelijkheden. Dit sterke pakket wiskunde geeft je de nodige kennis en vaardigheden om probleemoplossend en analytisch te denken en te redeneren.

 

In Natuurwetenschappen krijg je een sterk pakket moderne talen (verdiepte basisvorming). In deze talen bouw je verder op de kennis en de vaardigheden die je in de eerste graad ontwikkeld hebt. Aan de hand van teksten, dialogen, oefeningen, beeld- en geluidsfragmenten word je geprikkeld om zelf te communiceren en je te verdiepen in de grammatica en in de cultuur van deze talen. In het vierde jaar wordt je talenpakket uitgebreid met Duits.

In het derde jaar heb je ook één uur per week een wetenschapsatelier. Hierin ga je projectmatig aan de slag met de verschillende wetenschappen. In het vierde jaar nemen we je mee in een verkenning van de economische wereld in het vak economie.

Lessentabel

NW is geschikt voor jou als :

  • je geboeid bent door de wereld van de wetenschap en de innovatie;

  • je mee wil denken over duurzaamheid en ecologie;

  • je wil ontdekken waarom bepaalde natuurfenomenen zich voordoen en hoe je die eventueel zelf kan beïnvloeden;

  • je interesse hebt in de actualiteit en in de media;

  • je graag communiceert in vreemde talen zoals in het Frans, in het Engels en in het Duits;

  • je voor wiskunde goed scoort en niet bang bent om hiermee verder aan de slag te gaan;

  • je probleemoplossend en analytisch kan denken;

  • je een algemene studierichting wenst te volgen met een grondige verkenning van de studie van onze natuur, de materie en de fysische fenomenen;

  • je goed voorbereid wil zijn op een richting in de derde graad in de DOD-finaliteit.