Latijn

Beschrijving

De richting Latijn is een sterk theoretische studierichting in de DOD-finaliteit.

 

In deze studierichting zitten het vak Latijn en het vak wiskunde in de specifieke vorming. In het vak Latijn wordt er verder gewerkt met de bouwstenen die je in de eerste twee jaar Latijn als basis hebt gelegd. Via het lezen van Latijnse teksten wordt je leesvaardigheid aangescherpt en leer je taal als systeem kennen, begrijpen en analyseren.  Naast de technische kant van de Latijnse taal word je via de teksten uitgenodigd om met verbeelding en creativiteit naar de boeiende cultuur van de Romeinen te kijken. Je leert kritisch te kijken naar onze huidige maatschappij en legt linken met de taal en de cultuur van de klassieke oudheid. Je wordt klaargestoomd om aan de hand van de kennis van de klassieke oudheid en haar denkers een moderne en wakkere burger te worden in een complexe wereld.

 

Naast Latijn behoort wiskunde ook tot de specifieke vorming. Zo komen in deze richting o.a. volgende aspecten aan bod: wiskundig redeneren met extra aandacht voor bewijsvoering, complexe getallen, driehoeksmeting, sinus- en cosinusregel, analytische meetkunde en het oplossen van tweegraadsongelijkheden. Dit sterke pakket wiskunde geeft je de nodige kennis en vaardigheden om  probleemoplossend en analytisch te denken en te redeneren.

 

In de vakken chemie en fysica wordt er gewerkt met een leerplan in de verdiepte basisvorming. Dit is een ruimer pakket dan in de basisvorming, maar minder uitgebreid dan in de specifieke vorming. De verdiepte basisvorming van deze vakken zou je voldoende moeten voorbereiden om in de derde graad een richting met meer wetenschappen te kunnen volgen.

 

Ook in de studierichting Latijn krijg je een sterk pakket moderne talen (verdiepte basisvorming). In deze talen bouw je verder op de kennis en de vaardigheden die je in de eerste graad ontwikkeld hebt. Aan de hand van teksten, dialogen, oefeningen, beeld- en geluidsfragmenten word je geprikkeld om zelf te communiceren en je te verdiepen in de grammatica en in de cultuur van deze talen. In het vierde jaar wordt je talenpakket uitgebreid met Duits.

Lessentabel

LA is geschikt voor jou als :

  • je taal ziet als de eerste stap in de verkenning van andere culturen;

  • je geboeid bent door de geschiedenis van de klassieke oudheid en die geschiedenis graag linkt aan onze eigentijdse samenleving;

  • je gebeten bent door het analyseren van teksten en door het probleemoplossend redeneren;

  • je je graag verdiept in de wereld van de literatuur en van de klassieke denkers;

  • je interesse hebt in de actualiteit en in de media;

  • je graag communiceert in vreemde talen zoals in het Frans, in het Engels en in het Duits;

  • je voor wiskunde goed scoort en niet bang bent om hiermee verder aan de slag te gaan;

  • je een algemene studierichting wenst te volgen met een grondige verkenning van de studie van taal en van culturen;

  • je goed voorbereid wil zijn op een richting in de derde graad in de DOD-finaliteit;

  • je Latijn ziet als een levende taal die je helpt de wereld te ontdekken en te begrijpen.