Humane wetenschappen

Beschrijving

De richting Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de DOD-finaliteit.

Net zoals in de andere studierichtingen bestaat de vorming in Humane wetenschappen uit vakken in de basisvorming, vakken met verdiepte basisvorming en vakken die specifiek zijn aan deze richting. In Humane wetenschappen zijn deze richtingspecifieke vakken sociologie & psychologie, filosofie en kunstbeschouwing.

In sociologie & psychologie maak je kennis met termen als motorische ontwikkeling, identiteit, nature & nurture, socialisatie en cultuuroverdracht, mediageletterdheid en fake news. Je bestudeert de ontwikkeling van de mens in interactie met zijn omgeving. We gaan hierbij op zoek naar de oorsprong van het menselijk gedrag: wat drijft ons en wat maakt ons tot wie we zijn? Om dergelijke vragen te kunnen beantwoorden, richten we ons o.a. tot de filosofie. Je wordt ondergedompeld in de wereld van de ethiek en de moraal. Je leert te reflecteren over het goede en het kwade, over straf en beloning en over de vraag naar een zinvol en gelukkig leven. Wat is geluk en zou kunst de wereld kunnen redden?

Deze laatste vraag brengt ons bij het vak kunstbeschouwing. Doorheen de geschiedenis heeft de mens zich uitgedrukt in diverse kunstvormen. Het bestuderen van kunst helpt ons misschien de mens en zijn omgeving beter te begrijpen. Ten slotte word je in de lessen kunstbeschouwing uitgenodigd om te leren kijken en te leren luisteren naar kunst.

Deze drie grote richtingspecifieke vakken laten je evolueren naar een kritische burger die zijn plaats zoekt in een multiculturele en globaliserende wereld. Dankzij deze vorming heb je diverse denkkaders ontwikkeld om het gedrag van je medemens in verschillende situaties in te schatten en te beoordelen.

In Humane wetenschappen krijg je een sterk pakket moderne talen (verdiepte basisvorming). In deze talen bouw je verder op de kennis en de vaardigheden die je in de eerste graad ontwikkeld hebt. Aan de hand van teksten, dialogen, oefeningen, beeld- en geluidsfragmenten word je geprikkeld om zelf te communiceren en je te verdiepen in de grammatica en in de cultuur van deze talen.

Lessentabel

HW is geschikt voor jou als :

  • je een grote belangstelling hebt voor de mens en zijn omgeving;

  • je wil ontdekken welke factoren ons gedrag beïnvloeden;

  • je interesse hebt in de actualiteit en in de media;

  • je graag communiceert in vreemde talen zoals in het Frans en in het Engels;

  • je je graag verdiept in de geschiedenis van de kunst en van de grote denkstromingen;

  • je op zoek bent naar denkkaders om de samenleving te begrijpen;

  • je een algemene studierichting wenst te volgen met een grondige verkenning van de studie van onze samenleving;

  • je goed voorbereid wil zijn op een richting in de derde graad in de DOD-finaliteit;

  • je de sociale interactie tussen de mensen fascinerend vindt;

  • je de globaliserende wereld een boeiende context vindt om het gedrag van de mens te leren begrijpen.