Grieks-Latijn

Beschrijving

De richting Grieks-Latijn is een sterk theoretische studierichting in de DOD-finaliteit.

In deze studierichting zitten Grieks, Latijn en wiskunde in de specifieke vorming. In het vak Latijn wordt er verder gewerkt met de bouwstenen die je in de eerste twee jaar Latijn als basis hebt gelegd. Via het lezen van Latijnse teksten wordt je leesvaardigheid aangescherpt en leer je taal als systeem kennen, begrijpen en analyseren.  Ook in het vak Grieks wordt er verder gebouwd op de verkenning die je in de eerste graad genoten hebt. Je leert er o.a. de regelmatige en onregelmatige werkwoordsvormen, de vorm en de betekenis van lidwoorden, naamwoorden en bijwoorden. Natuurlijk word je ook meegenomen in de cultuur van de Griekse oudheid en leg je linken met de Romeinse geschiedenis en de hedendaagse samenleving. Je wordt ondergedompeld in de boeiende wereld van de klassieke denkers en je verkent via teksten de normen en waarden uit de klassieke oudheid. Vanuit deze kennis ontwikkel je denkpatronen en zoek je je plaats als wereldburger in een steeds complexer wordende maatschappij.

In de richting Grieks-Latijn krijg je een stevige wiskundige vorming. Zo komen in deze richting o.a. volgende aspecten aan bod: wiskundig redeneren met extra aandacht voor bewijsvoering, complexe getallen, driehoeksmeting, sinus- en cosinusregel, analytische meetkunde en het oplossen van tweegraadsongelijkheden. Dit sterke pakket wiskunde geeft je de nodige kennis en vaardigheden om  probleemoplossend en analytisch te denken en te redeneren.

In de vakken chemie en fysica wordt er gewerkt met een leerplan in de verdiepte basisvorming. Dit is een ruimer pakket dan in de basisvorming, maar minder uitgebreid dan in de specifieke vorming. De verdiepte basisvorming van deze vakken zou je voldoende moeten voorbereiden om in de derde graad een richting met meer wetenschappen te kunnen volgen.

In Grieks-Latijn is er verdiepte basisvorming voor de moderne talen. In deze talen bouw je verder op de kennis en de vaardigheden die je in de eerste graad ontwikkeld hebt. Aan de hand van teksten, dialogen, oefeningen, beeld- en geluidsfragmenten word je geprikkeld om zelf te communiceren en je te verdiepen in de grammatica en in de cultuur van deze talen.

Lessentabel

GL is geschikt voor jou als :

 • je taal ziet als de eerste stap in de verkenning van andere culturen;

 • je vorig jaar geproefd hebt van het Grieks en dit naar meer smaakt;

 • je geboeid bent door de geschiedenis van de klassieke oudheid en je die geschiedenis graag linkt aan onze eigentijdse samenleving;

 • je gebeten bent door het analyseren van teksten en door het probleemoplossend redeneren;

 • je je graag verdiept in de wereld van de literatuur en van de klassieke denkers;

 • je interesse hebt in de actualiteit en in de media;

 • je graag communiceert in vreemde talen zoals in het Frans en in het Engels;

 • je voor wiskunde goed scoort en niet bang bent om hiermee verder aan de slag te gaan;

 • je een algemene studierichting wenst te volgen met een grondige verkenning van de studie van taal en van culturen;

 • je goed voorbereid wil zijn op een richting in de derde graad in de DOD-finaliteit;

 • je niet afgeschrikt wordt door de combinatie van beide klassieke talen maar dit ziet als een troef voor de moderne wereldburger.