Economische wetenschappen

Beschrijving

De richting Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de DOD-finaliteit.

Naast enkele vakken in de basisvorming of met verdiepte basisvorming, kenmerkt deze richting zich door de vakken economie en wiskunde.

 

Het vak economie wordt opgedeeld in twee grote delen, nl. algemene economie en bedrijfswetenschappen.  In het deel algemene economie word je ondergedompeld in o.a. de wereld van de economische kringloop, de marktwerking en de rol van de overheid, het gedrag van de consument en de producent, een verkenning van de internationale handel en de gevolgen van de globalisering. Binnen het deel van de bedrijfswetenschappen word je meegenomen in het verhaal van de ondernemerswereld, de marketing, de boekhouding en het vennootschapsrecht. Tijdens de lessen economie word je meer en meer vertrouwd met termen als: stakeholders, kapitaalmarkt, arbeidsmarkt, aansprakelijkheid en btw.

 

Naast economie behoort wiskunde ook tot de specifieke vorming. Zo komen in deze richting o.a. volgende aspecten aan bod: wiskundig redeneren met extra aandacht voor bewijsvoering, complexe getallen, driehoeksmeting, sinus- en cosinusregel, analytische meetkunde en het oplossen van tweegraadsongelijkheden. Dit sterke pakket wiskunde geeft je de nodige kennis en vaardigheden om  probleemoplossend en analytisch te denken en te redeneren.

 

In Economische wetenschappen krijg je een sterk pakket moderne talen (verdiepte basisvorming). In deze talen bouw je verder op de kennis en de vaardigheden die je in de eerste graad ontwikkeld hebt. Aan de hand van teksten, dialogen, oefeningen, beeld- en geluidsfragmenten word je geprikkeld om zelf te communiceren en je te verdiepen in de grammatica en in de cultuur van deze talen. In het vierde jaar wordt je talenpakket uitgebreid met Duits.

Lessentabel

EW is geschikt voor jou als :

 • je interesse hebt in economie en in het bedrijfsleven;

 • je belangstelling hebt in de actualiteit en in de media;

   

 • je voor wiskunde goed scoort en niet bang bent om hiermee verder aan de slag te gaan;

   

 • je graag communiceert in vreemde talen zoals in het Frans, in het Engels en in het Duits;

 • je een algemene studierichting wenst te volgen met een grondige verkenning van de economische en financiële wereld;

 • je goed voorbereid wil zijn op een richting in de derde graad in de DOD-finaliteit;

 • het ondernemen je in de genen zit;

 • je gepassioneerd bent door innovatie en organisatie;

 • je ondernemingen ziet als de motor van onze econome en onze welvaart;

 • je graag nadenkt over eerlijke handel en over de vrije markt.