Zorg en leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding

Elke jongere moet kansen krijgen om zich op emotioneel en intellectueel niveau op zijn tempo te ontwikkelen. Het is de kernopdracht van onze school om elke leerling hierin te begeleiden en te motiveren. Ter ondersteuning van de individuele aanpak van elke leraar biedt de school een gestructureerde leerlingbegeleiding aan. Leerlingen met specifieke noden, vragen en problemen kunnen altijd terecht bij mensen van de leerlingenbegeleiding. Hierin werken wij samen met de ouders en het CLB om elke leerling de kans te bieden een maximale haalbare leerwinst te verwerven en zich te ontplooien tot een zelfbewuste en zelfstandige jongere.

Team leerlingbegeleiding (TLB)

Elke donderdagvoormiddag wordt er een teamvergadering georganiseerd. Tijdens de teamvergadering worden er afspraken gemaakt over de strategie en de planning van de begeleiding van individuele leerlingen. De leden van het team leerlingbegeleiding zijn : Carmen Delaere, Dominique Surmont, Mattias Derycke, An Forrez, Wim Vandromme, Griet Detailleur, de directie en de contactpersoon van het CLB.

Zorgklas

Tijdens de proefwerkenperiode kunnen leerlingen die nood hebben aan extra begeleiding en opvolging terecht in de zorgklas. De beslissing om een leerling in de zorgklas toe te laten wordt steeds in overleg met de leraren, de leerlingbegeleiding en de directie genomen.

Leerbegeleiding & remediëring

Er is per graad een leraar die leerlingen helpt bij problemen met planning, timing en leren leren. Voor de 2e graad is dat mevr. Mieke Blondeel en mevr. Griet Van Eenhooge. Voor de 3e graad is dit mevr. An Vinckier.

De leerbegeleiding vindt plaats tussen de middag of na 16.00 uur volgens een vooraf afgesproken schema.

Als ouder kunt u de leerbegeleiding aanvragen via de klassenleraar. Ook de klassenleraar kan beslissen een leerling in leerbegeleiding te nemen. De leerbegeleiders volgen alle klassenraden om de nodige feedback aan de leerlingen te kunnen geven voor het verbeteren van hun studiehouding.

Vakremediëring

Leerlingen die problemen hebben met een bepaald vak kunnen speciaal opgevolgd worden door de vakleraar. De opvolging kan  door de leerling en/of de ouders aangevraagd worden. Of ze kan opgestart worden op aanraden van de klassenraad, de leerbegeleider of de vakleraar zelf. Bij het opstarten van vakremediëring spreken de vakleraar en de leerling af wanneer en hoe de remediëring zal verlopen. De opvolging van de vakremediëring wordt opgenomen in het digitale leerlingenvolgsysteem op smartschool. 

Zorgbeleid Sint-Maartensscholen Ieper