Secretariaat & verzekering

Openingsuren

Maandag – Dinsdag –
Donderdag – Vrijdag

08.00u – 11.30u

13.00u – 16.30u

Woensdag

08.00u – 12.00u

Secretariaat en administratie

 • Ann Vanhaute
 • Dominique Surmont

Leerlingbegeleiding

 • An Forrez: 3es
 • Wim Vandromme + Marie Boudt: 4es
 • Dominique Surmont: 5es
 • Mattias Derycke: 6es
 • Joppe Bossuyt: algemeen

Waarvoor

Het secretariaat is de eerste lijn voor de leerlingen. Als je iets nodig hebt of vragen hebt, kom je steeds eerst naar het secretariaat.

Dat kan bijvoorbeeld zijn in verband met

 • Allerhande ( persoonlijke) vragen en problemen;
 • Afwezigheidsbriefjes: ziekte, studie en middagmaal;
 • Te laat (‘s morgens of ‘s middags)
 • Vertrek tijdens de lesuren ( bv. tandartsbezoek)
 • Verloren voorwerpen
 • Kluisjes
 • EHBO  ( bij onwel voelen, ziekte )
 • Kopieën voor zieke leerlingen
 • Gebruik telefoon
 • voor vezekeringspapieren na ongevallen

Wie en wat is verzekerd ?

Iedere leerling is verzekerd tegen lichamelijke letsels, hetzij op school, hetzij op de weg van en naar school, bij uitstappen en klas- of schoolreizen, georganiseerd door de school.

De verzekering dekt echter niet de eigen materiële schade noch de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden. Hiervoor wordt de familiale verzekering aangesproken.

Te volgen procedure :

 1. Na een ongeval kan de leerling of een ouder het formulier ‘geneeskundig getuigschrift’ afhalen op het secretariaat.
 2. De leerling gaat naar de dokter, de dokter vult dit formulier in.
 3. De leerling of een ouder brengt het formulier naar het secretariaat, zodat het ongeval aangegeven kan worden.
 4. Op het secretariaat krijgt de leerling of de ouder de nodige documenten voor de verdere afhandeling.
 5. Eens alle medische tussenkomsten achter de rug zijn, worden de papieren met de nodige attesten en bewijzen op het secretariaat bezorgd.