Schoolreglement

Schoolreglement SMSI schooljaar 2020-2021

Klik hier voor het consulteren van het schoolreglement van de Sint-Maartensscholen Ieper (2020-2021).

Klik hier voor het consulteren van “Wegwijs” het intern reglement van het College.