Schoolreglement

Schoolreglement SMSI schooljaar 2018-2019

Klik hier voor het consulteren van het schoolreglement van de Sint-Maartensscholen Ieper (2019-2020).

Klik hier voor het consulteren van “Wegwijs” het intern reglement van het College.