Leerlingenraad

Leerlingenraad ? Nee. Ministerie? ja !

Sinds het schooljaar 2013-2014 spreken we niet meer over de leerlingenraad. Onze leerlingenraad werd omgedoopt tot Ministerie.


Werking

Alle leerlingen uit 4, 5 en 6 die zich geroepen voelen en zich willen inzetten, kunnen zich aansluiten.
Het Ministerie organiseert diverse activiteiten of evenement voor alle leerlingen van 3 tot en met 6 binnen en buiten de school.
Er wordt wekelijks op maandag vergaderd over de gang van zaken.

Activiteiten

Het Ministerie organiseert het hele schooljaar door bijzonder uiteenlopende activiteiten. De leden werken in verschillende werkgroepen die constant van samenstelling kunnen wisselen. De visie hierachter is duidelijk: Leden moeten vrij kunnen zijn om zelf te beslissen waar ze zich voor willen inzetten. Zo kan men enkel betere resultaten bereiken. Op maandag zit het Ministerie met alle leden samen om allereerst gemeenschappelijk de gang van zaken te overlopen en afgelopen activiteiten en initiatieven te evalueren. Daarna gaat men in aparte werkgroepen samenzitten om de eigen activiteit binnen de werkgroep te organiseren. Er bestaan diverse werkgroepen. Een vaste waarde is inspraak op school. Zij polsen naar de mening van de leerlingen over diverse thema’s op school door middel van opiniedagen en het leerlingenparlement. Daarnaast organiseert het Ministerie diverse themadagen, waaronder De Dag van de Jeugdbeweging, een themadag en een festivaldag. Ook cultureel blijven we niet achter, bijvoorbeeld met de traditionele filmavond of met ons nieuwste initiatief, in nauwe samenwerking met het JOC Ieper: het Airplay Festival. Tot slot hebben we ook een sociale taak. Via ludieke acties als de lesnocturne halen we geld op voor het goede doel.

Wie is wie ?

Voorzitters :
Janne Van Welden en Niels Lemaire

Leden :
Lara Borremans, Lore Carton, Elza Durnez, Valentina Ivanova, Elke Langbeen, Sander Mathijs, Esther Baelde, Paulien Cailliau, Laura Casier, Michiel Decloedt, Beppe Deheegher, Ghislaine Delva, Eca Descamps, Anouk Ghillemijn, Hesse Soetaert, Ruben Vandoorne, Lies Vanneste, Willemijn Clement, Lauren Delporte, Auke Deltour, Hanne Depouvre, Amelie Farasyn, Eva Mestdagh, Anouk Speleers, Elke Vandewalle

Begeleiders :
Mevr. Emmy Decramer, mevr. Marlies Vanroose, mevr. Flore Devriendt,  dhr. Mattias Derycke, dhr. Stijn Gevaert, dhr. Pieterjan Provoost, dhr. Johan Feys.