Laptopproject – digisprong

Laptops in de grote vakantie

Hieronder nog enkele afspraken omtrent de laptops.

Je blijft volgend jaar in het College les lopen

 • Je mag je schoollaptop tijdens de grote vakantie bij je houden en gebruiken.
 • Gebruik de laptop steeds in de hoes en draag er goed zorg voor.
 • Bij defect of schade tijdens de zomervakantie, contacteer je zelf Signpost op het telnr. 033 27 30 75 of stuur je een e-mail naar info@signpost.eu. Het is niet de bedoeling dat je het defect opspaart tot begin september en hem dan binnenbrengt op school voor herstelling. Doe je dit toch, dan moet je rekening houden met een langere hersteltijd en krijg je in de tussenperiode geen vervangtoestel ter beschikking. We herinneren je er ook aan dat je geen defecten kan “opsparen”. Elk defect meld je onmiddellijk. Is het een defect waarvoor je zelf verantwoordelijk bent, dan kan het zijn dat je forfaitair bedrag tot maximaal €39 zal moeten betalen voor de herstelling.
 • Wordt je laptop gestolen, dan moet je onmiddellijk aangifte doen bij de politie en volgen de ict-coördinatoren dit dan verder op begin september met je aangifteformulier.
 • Vanaf 1 september breng je de laptop dan ook weer elke dag volledig opgeladen in de hoes mee naar school.
 • Begin september controleren we de goede staat van elk toestel. Bij onregelmatigheden nemen we contact op met de ouders.

Je start in een andere school binnen onze scholengemeenschap SMSI 

 • Je mag je schoollaptop tijdens de grote vakantie bij je houden en gebruiken. In je nieuwe school krijg je begin september de nodige instructies. 

Je verlaat onze scholengemeenschap SMSI

 • Breng zo snel mogelijk (uiterlijk 9 juli) je schoollaptop in de hoes met de bijhorende lader binnen op het secretariaat.
 • Bij het afgeven zullen we de goede staat van het toestel controleren.
 • Je moet dan ook zo snel mogelijk alle bestanden back-uppen van je SMSI OneDrive die je nog zal nodig hebben, want je SMSI e-mailadres zal in de loop van september worden verwijderd.
 • Verlaat je onze scholengemeenschap, maar breng je je schoollaptop niet binnen, dan zal de restwaarde aan je ouders worden gefactureerd (zoals in de door jou en je ouders ondertekende gebruikersvoorwaarden vermeld staat).

 

Vriendelijke groeten en alvast een fijne vakantie gewenst!