FAQ – VRAAG EN ANTWOORD

HET COLLEGE TIJDENS “CODE GEEL”:

Je volgt de kleurencode van de gemeente waar je school gelegen is (Ieper). Blijft Ieper in code geel, dan betekent dit dat je onafhankelijk van je woonplaats verplicht vijf dagen per week naar school komt.

Je draagt steeds een mondmasker wanneer je in het schoolgebouw bent.
Dit betekent dat je bij het begin van de lesdag bij het binnenkomen van het gebouw je mondmasker aanhebt. Je houdt het mondmasker steeds aan in de gebouwen (ook bij de overdekte speelplaatsen, kluisjes, toiletbezoek, aanschuiven schoolrestaurant, verplaatsingen in de gang naar het leslokaal, avondstudie,  ….).

Je mag je mondmasker afzetten op de niet-overdekte speelplaats tijdens de pauzes en in het schoolrestaurant vanaf het moment dat je aan het eten bent.

Handhygiëne is een heel belangrijke preventieve maatregel. Er werden extra wasinstallaties geplaatst en er zijn dispensers met alcoholgel verspreid over de hele campus (aan elke ingang en uitgang van een lokalenblok). Wij raden onze leerlingen ook aan om een eigen miniflacon alcoholgel op zak te hebben.

Je wast of ontsmet je handen dan ook regelmatig tijdens de dag. 

 • Voor je naar school vertrekt.
 • Bij aankomst op de school.
 • Bij het binnenkomen van de klas (na de speeltijd).
 • Na toiletbezoek (basishygiëne).
 • Voor en na de maaltijd (basishygiëne).
 • Voor het verlaten van de school.
 • Na hoesten, snuiten of niezen.

Je mag zeker je kluisje gebruiken. Hier vragen we je om het mondmasker op te houden, en elkaar de nodige ruimte te gunnen en te geven. Zie je dat het te druk is aan jouw kluisje, wacht even tot er minder volk staat. De kluisjes worden op regelmatige basis ontsmet.

We hebben over de hele campus looprichtingen aangebracht zodat de leerlingenstromen zo veilig mogelijk gebeuren. In een aantal lokalenblokken is er éénrichtingverkeer. In andere gebouwen is dit niet mogelijk. Hier vragen we je om rechts te houden en steeds een veilige afstand te bewaren van elkaar. Er zijn ook vaste in-en uitgangen voor de verschillende lokalenblokken.

Tijdens de pauze op de niet-overdekte speelplaatsen hoef je geen mondmasker te dragen. We hebben drie speelplaatsen. Je hebt dus zeker genoeg ruimte om afstand te houden tegenover elkaar. Op de speelplaats van Bollingstraat kan je voetballen en/of basketballen. Dat moet wel contactarm gebeuren.

Je kan zeker terecht in ons schoolrestaurant. Je handen ontsmetten bij het binnen komen in het schoolrestaurant is van cruciaal belang. In het schoolrestaurant draag je je mondmasker tot je op je plaats zit. Zodra je je plaats verlaat, moet je je mondmasker terug aan hebben.

De organisatie van het schoolrestaurant zal wel anders zijn dan de vorige jaren. Je kan kiezen uit het volgende aanbod:

 • een warme maaltijd,
 • een vegetarisch alternatief,
 • een koude schotel,
 • je eigen picknick
 • of je eet thuis.

Er worden geen broodjes meer aangeboden en ook de saladbar wordt niet meer gebruikt. Opnieuw aanschuiven voor een tweede portie is ook niet mogelijk.

Vanaf dit schooljaar moeten we met inschrijvingen werken. Via een enquête kan je dag per dag voor de volledige maand je keuze aanvinken. Dit betekent dat je dus de ene dag kunt kiezen voor een warme maaltijd en de andere dag voor bijvoorbeeld een koude schotel. Je moet dus bij het invullen van de enquête wel al beslissen voor de volledige maand.

Ook de leerlingen die hun eigen picknick meenemen en de leerlingen die thuis eten, moeten de enquête voor de volledige maand invullen. Dit zullen we maandelijks moeten doen. Half september wordt het menu van oktober gepubliceerd en zal de enquête voor de volgende maand opgemaakt worden.

Je vind het menu van de maand op smartschool:
College Informatief voor leerlingen/informatie/schoolrestaurant.

Ja, je kan zeker avondstudie volgen. Maar ook deze organisatie zal enigszins anders verlopen dan vorige schooljaren. Er wordt een extra studieruimte ingericht, zodat er voldoende plaats is om een veilige afstand te garanderen.

Tijdens de avondstudie moet je ook je mondmasker dragen. Zowel de leerlingen van de 2de als van die van de 3de graad zullen moeten inschrijven voor het hele trimester. Computerwerk of groepswerk zullen voorlopig niet meer mogelijk zijn tijdens de avondstudie.

Word je ziek op school, dan zal de leraar je naar het secretariaat sturen. Je ouders worden verwittigd en ze worden gevraagd om je zo snel mogelijk op school te komen ophalen. In afwachting word je in een ruime EHBO-ruimte geplaatst. Deze ruimte is goed te verluchten en wordt steeds grondig en regelmatig ontsmet.

Eens je thuis bent, neem je contact op met de huisarts. Na afloop van de consultatie licht je de school in.

Als je ziek bent, dan blijf je thuis. Dit is een heel eenvoudige regel die we best allemaal volgen.
Neem contact op met de huisarts. De arts zal beslissen of je getest moet worden of niet. Vervolgens zal de arts ook aangeven of en wanneer je naar school kunt terug keren.

Je bent thuis omdat je ziek bent. In dat geval starten we geen afstandsonderwijs op. Van zodra je weer beter bent, kun je terug naar school.

In alle situaties waarin je noodgedwongen thuis bent (bv. opgelegde quarantaine) maar je bent niet ziek, dan verwachten we dat je afstandsonderwijs volgt via “smartschool live”. Meer info hierover vind je terug op smartschool (Smartschool > College Informatief > Informatie >  Administratie en organisatie > Afstandsonderwijs). Heb hierover nog vragen dan kan je zeker terecht bij de leerlingbegeleider van je jaar en bij je klassenleraar.

Het is voor jou belangrijk om te weten dat de leerkracht op dat zelfde moment nog les geeft in de klas (contactonderwijs). Het is voor de leerkracht dan ook niet haalbaar om tijdens het afstandsonderwijs dezelfde ondersteuning te bieden als zou je in de klas zitten. Heb je vragen of problemen? Bundel ze in een smartschoolbericht dat je na afloop van de les naar de vakleerkracht stuurt.

De contactopspoorders contacteren het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (het CLB) als iemand op school besmet is. Zij starten een contactonderzoek en gaan na met wie de besmette persoon allemaal contact heeft gehad op school. Zo gaan ze na of die contactpersonen ook besmet zijn én welke maatregelen zij moeten nemen. Wanneer een personeelslid besmet is, neemt het CLB ook contact met de arbeidsarts van de onderwijsinstelling.

Of je klas of de volledige school al dan niet in quarantaine moet, is een beslissing die de school niet kan en mag nemen. De beslissing om de school (gedeeltelijk) te sluiten omwille van een infectieziekte wordt genomen door het team Infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid, na overleg met de CLB-arts.

In code geel wordt de aanwezigheid van je ouders op school vermeden. Communicatie met je ouders zal zoveel mogelijk via smartschool en/of telefonisch gebeuren.
Willen je ouders toch een onderhoud met iemand op school, dan nemen ze best eerst telefonisch (057 20 05 59) contact om een afspraak te maken.