CLIL

Wil je graag vlotter spreken in het Engels of in het Frans? Vind je het belangrijk om je talen vaak te kunnen oefenen? Wil je graag je betrokkenheid bij de les nog verhogen? Dan is CLIL waarschijnlijk iets voor jou!

 

 

CLIL is de afkorting van Content and Language Integrated Learning. Dit wil zeggen dat je een zaakvak zoals bijv. economie volgt in een andere taal dan het Nederlands. Uiteraard gebeurt dit met de nodige ondersteuning en aangepaste lesmethodes door de CLIL-leraar. Op onze school zullen we ook volgend schooljaar
CLIL inrichten in bepaalde vakken in bepaalde jaren. Om welke vakken het zal gaan, hangt af van de beschikbare leraren en het aantal leerlingen dat er voor kiest om CLIL te volgen. Deze vakken zullen door de respectievelijke leraar voor een groot deel in het Engels of in het Frans worden gegeven.

 

In een CLIL-les kan de leraar evenwel kiezen om bepaalde hoofdstukken van het vak in het Engels of in het Frans te geven en de rest in het Nederlands. Hij kan er ook voor opteren de theorie in het Nederlands uit te leggen en de oefeningen in het Engels of in het Frans te maken. Binnen een les tijdelijk overschakelen van het Engels of het Frans naar het Nederlands is ook mogelijk. Dat kan bijvoorbeeld om een moeilijker deel uit te leggen. Naarmate de leerlingen vorderingen maken zal het gebruik van het Nederlands in deze CLIL-lessen afnemen en zal het Engels of het Frans de omgangstaal worden. Ook al wordt het zaakvak in het Engels of in het Frans gegeven, de doelstellingen voor het vak zijn voor de CLIL-leerlingen dezelfde als voor de leerlingen die het vak in het Nederlands volgen. Toetsen en proefwerken bestaan uit dezelfde vragen. CLIL-leerlingen mogen op toetsen en proefwerken nog in het Nederlands antwoorden, maar geleidelijk aan zal de leraar de leerlingen motiveren meer en meer in het Engels of in het Frans te antwoorden.

 

CLIL-onderwijs sluit goed aan bij de natuurlijke wijze waarop mensen talen leren, nl. in een authentieke omgeving met veel interactie. CLIL biedt de kans om vaker en in allerlei situaties een vreemde taal te spreken, wat de spreekdurf vergroot. Daarnaast is er in deze CLIL-lessen heel veel aandacht voor leerstrategieën en
taalconstructies.