Wetenschappen – Wiskunde 8

Deze studierichting sluit aan op alle studierichtingen met wiskunde leerweg 5 en Grieks-Latijn van de tweede graad.

 

Wetenschappen – Wiskunde 8 is geschikt voor jou als je:

  • interesse hebt in de meer abstracte en theoretische wiskunde.
  • kan doorbijten tot je een moeilijk vraagstuk hebt opgelost of een ingewikkeld stuk theorie begrijpt,
  • graag creatief met wiskundige problemen kan omgaan en je gebeten bent om de oplossing te vinden en daarnaast ben je ook in de theoretische achtergrond geïnteresseerd,
  • nauwgezet en methodisch kan werken bij het oplossen van oefeningen en het uitvoeren van experimenten,
  • een studierichting beoogt die je goed voorbereidt op studies met een zwaar wetenschappelijk en wiskundig pakket (academische bachelors en masters)

Wetenschappen

De component Wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde.

Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken.

Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

Wiskunde

In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

Lessentabel

VakWetenschappen - Wiskunde 8
5e jaar6e jaar
Totaal3333
Godsdienst22
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Wiskunde88
Biologie22
Chemie22
Fysica33
Aardrijkskunde21
Esthetica11
Seminarie-2

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?