Moderne talen – Wetenschappen

Deze studierichting sluit aan op alle studierichtingen met wiskunde leerweg 5. Gemotiveerde leerlingen uit studierichtingen met wiskunde leerweg 4 in de tweede graad kunnen deze keuze ook maken.

De combinatie van talen met wetenschappen is een combinatie die niet vanzelfsprekend is. De beide polen verwijzen immers naar domeinen die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben. Toch biedt deze combinatie heel wat perspectieven en kunnen de twee polen elkaar gunstig beïnvloeden. Meer nog: ze zorgen voor een evenwicht tussen de specifiek menselijke en de meer abstract-wetenschappelijke aspecten van de vorming.

 

Moderne talen – Wetenschappen is geschikt voor jou als je:

  • je interesse voor exacte wetenschappen wil koppelen aan je belangstelling voor taal en communicatie,
  • geïnteresseerd bent in literatuur en cultuur,
  • een grote belangstelling hebt voor de verklaring van natuurverschijnselen,
  • voldoende wiskundige vaardigheden bezit om wetenschappelijke waarnemingen in wiskundige formules om te zetten,
  • een studierichting beoogt die je goed voorbereidt op hogere studies met een niet te zwaar wiskundig pakket (academische bachelors en masters) of meer praktijkgerichte wetenschappelijke studies (professionele bachelors).

Wetenschappen

De component wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. 

Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. 

Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

Lessentabel

VakModerne talen - Wetenschappen
5e jaar6e jaar
Totaal3333
Godsdienst22
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Frans43
Engels33
Duits33
Wiskunde44
Biologie22
Chemie22
Fysica22
Aardrijkskunde21
Esthetica11
Seminarie-2

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?