Latijn – Wiskunde

Als je in de tweede graad Grieks – Latijn of Latijn met wiskunde leerweg 5 volgde, kan je kiezen voor deze studierichting. Deze studierichting bestaat uit twee componenten: Latijn en Wiskunde, die de klemtonen van de studierichting aangeven.

 

Latijn – Wiskunde is geschikt voor jou als je

  • Latijnse auteurs in de oorspronkelijke taal wil lezen en je graag nadenkt over de betekenis, de inhoud en de vorm van literaire werken uit de oudheid,
  • geïnteresseerd bent in Romeinse cultuur,
  • voor wiskunde systematisch goed scoort,
  • graag creatief met wiskundige problemen kan omgaan en je gebeten bent om de oplossing te vinden en daarnaast ben je ook in de theoretische achtergrond geïnteresseerd,
  • een studierichting beoogt die je ook goed voorbereidt op studies met een zwaar wiskundig pakket (academische bachelors en masters) of meer praktijkgerichte wetenschappelijke studies (professionele bachelors).

Latijn

In Latijn bestudeer je poëtische, historische, retorische, juridische en filosofische teksten. Die studie geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. Bovendien nodigen de teksten uit tot reflectie over universeel menselijke thema’s. De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld.

Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen) en algemeen historisch inzicht.

Wiskunde

In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

Lessentabel

VakLatijn - Wiskunde
5e jaar6e jaar
Totaal3333
Godsdienst22
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Duits1
Latijn44
Wiskunde66
Biologie11
Chemie21
Fysica22
Aardrijkskunde11
Esthetica11
Seminarie-2

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?