Latijn – Wetenschappen

Als je in de tweede graad Grieks – Latijn of Latijn met wiskunde leerweg 5 volgde, kan je kiezen voor deze studierichting. Gemotiveerde leerlingen uit studierichtingen met wiskunde leerweg 4 in de tweede graad kunnen deze keuze ook maken.

Deze studierichting bestaat uit twee componenten: Latijn en Wetenschappen, die de klemtonen van de studierichting aangeven.

 

Latijn – Wetenschappen is geschikt voor jou als je

  • Latijnse auteurs in de oorspronkelijke taal wil lezen en je graag nadenkt over de betekenis, de inhoud en de vorm van literaire werken uit de oudheid,
  • een grote belangstelling hebt voor de verklaring van natuurverschijnselen,
  • nauwgezet en methodisch kan werken bij het oplossen van oefeningen en het uitvoeren van experimenten,
  • voldoende wiskundige vaardigheden bezit om wetenschappelijke waarnemingen in wiskundige formules om te zetten,
  • een studierichting beoogt die je goed voorbereidt op hogere studies met een niet te zwaar wiskundig pakket (academische bachelors en masters ) of meer praktijkgerichte wetenschappelijke studies (professionele bachelors).

Latijn

In Latijn bestudeer je poëtische, historische, retorische, juridische en filosofische teksten. Die studie geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. Bovendien nodigen de teksten uit tot reflectie over universeel menselijke thema’s. De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld.

Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen) en algemeen historisch inzicht.

Wetenschappen

De component Wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. 

Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. 

Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

Lessentabel

VakLatijn - Wetenschappen
5e jaar6e jaar
Totaal3233
Godsdienst22
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Latijn44
Wiskunde44
Biologie22
Chemie22
Fysica22
Aardrijkskunde21
Esthetica11
Seminarie-2

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?