Latijn – Moderne talen

Als je in de tweede graad Grieks – Latijn of Latijn volgde, kan je kiezen voor deze studierichting. Deze studierichting bestaat uit twee taalgebonden componenten: Latijn en Moderne talen, die de klemtonen van de studierichting aangeven.

 

Latijn – Moderne talen is geschikt voor jou als je:

  • Latijnse auteurs in de oorspronkelijke taal wil lezen en je graag nadenkt over de betekenis, de inhoud en de vorm van literaire werken uit de oudheid,
  • geïnteresseerd bent in zowel eigentijdse als Romeinse cultuur,
  • gemotiveerd bent voor talenstudie, je bereid bent de vaardigheden voortdurend te oefenen en spreekdurf bezit,
  • interesse hebt voor intermenselijke contacten, die je door de kennis van vreemde talen kunt verruimen,
  • een studierichting beoogt die je goed voorbereidt op hoger onderwijs en vooral op richtingen met taalkundige, literaire, of humane inslag (bv. taal- en letterkunde, vertaler-tolk, rechten, politieke en sociale wetenschappen, wijsbegeerte, psychologie, onderwijs, public relations…).

Latijn

In Latijn bestudeer je poëtische, historische, retorische, juridische en filosofische teksten. Die studie geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. Bovendien nodigen de teksten uit tot reflectie over universeel menselijke thema’s. De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld.

Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen) en algemeen historisch inzicht.

Lessentabel

VakLatijn - Moderne talen
5e jaar6e jaar
Totaal3233
Godsdienst22
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Frans54
Engels33
Duits33
Latijn44
Wiskunde33
Aardrijkskunde11
Natuurwetenschappen22
Esthetica11
Seminarie-2

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?