Humane wetenschappen

Humane Wetenschappen in de derde graad sluit rechtstreeks aan op de gelijknamige studierichting van de tweede graad.

 

Humane wetenschappen is voor jou geschikt als je:

  • een positieve, kritische ingesteldheid bezit t.o.v. mens en maatschappij,
  • jouw abstract denkvermogen wil verfijnen om op grondige wijze fenomenen te kunnen analyseren en synthetiseren.
  • openheid en respect toont voor de visie en de leefwijze van mensen in diverse culturen
  • bereid bent om zelfstandig en in groep bepaalde opdrachten uit te voeren
  • een studierichting beoogt die je goed voorbereidt op hoger onderwijs in de gedrags- en menswetenschappelijke disciplines.

Cultuur- en gedragswetenschappen

De focus blijft gericht op mens en maatschappij. Een groot verschil tussen de tweede en de derde graad is het abstractieniveau. Dit betekent dat bepaalde inhouden complexer worden en meer uitgediept dan in de tweede graad.

In het vijfde jaar cultuurwetenschappen staan media en filosofie centraal, het zesde jaar spitst zich toe op de thema’s politiek, recht en kunst. Vaak wordt de link gelegd naar actualiteit.

Tijdens de lessen gedragswetenschappen verkennen we onderwerpen uit de psychologie en de sociologie. Dit zijn wetenschappen die elk vanuit een invalshoek de mens bestuderen. Onderwerpen als identiteit, persoonlijkheid, diversiteit, psychische kwetsbaarheid, sociale ongelijkheid, macht en geweld, groepsdruk etc. komen aan bod.

We hechten veel belang aan het voeren van een kwaliteitsvol onderzoek. Onder begeleiding leer je stapsgewijs de fasen van het onderzoek verkennen en toepassen. Je krijgt de kans om in de praktijk te experimenteren met vb. observatie, enquête en interview. Een goede analyse van de onderzoeksresultaten leidt tot een waardevolle rapportering. Ook oefenen van presentatievaardigheden maakt deel uit van dit parcours. Met deze competenties sta je een stuk sterker in het hoger onderwijs.

Lessentabel

VakHumane wetenschappen
5e jaar6e jaar
Totaal3233
Godsdienst22
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands54
Frans33
Engels22
Cultuurwetenschappen34
Gedragswetenschappen54
Wiskunde33
Biologie11
Aardrijkskunde11
Natuurwetenschappen22
Esthetica11
Seminarie-2

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?