Grieks – Latijn

Als je in de tweede graad Grieks – Latijn volgde, kan je kiezen voor deze studierichting. Deze studierichting bestaat uit twee taalgebonden componenten: Grieks en Latijn, die de klemtonen van de studierichting aangeven.

 

Grieks – Latijn is geschikt voor jou als je:

  • echt geboeid bent door de studie van het Grieks en het Latijn,
  • graag nadenkt over de betekenis, de inhoud en de vorm van literaire werken uit de oudheid,
  • filosofisch geïnteresseerd bent,
  • beschikt over het nodige doorzettingsvermogen en de juiste studiemethode om de vroeger opgedane basiskennis voortdurend te onderhouden en toe te passen op nieuwe leerinhouden,
  • een studierichting beoogt die je goed voorbereidt op hoger onderwijs en vooral op richtingen met taalkundige, literaire, of humane inslag (bv. taal- en letterkunde, vertaler-tolk, rechten, politieke en sociale wetenschappen, wijsbegeerte, psychologie, onderwijs, public relations…).

Latijn

In Latijn bestudeer je poëtische, historische, retorische, juridische en filosofische teksten.

Die studie geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. Bovendien nodigen de teksten uit tot reflectie over universeel menselijke thema’s.

De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld.

Grieks

De component Grieks brengt je in contact met meesterwerken uit de Griekse literatuur: het epos, de tragedie en komedie, de filosofie en de lyriek. Je tracht er de boodschap en vormgeving van te ontdekken en te interpreteren. Zo verdiep én verruim je jouw blik op de wereld.

Je komt eveneens tot de ontdekking dat de Griekse auteurs de grondleggers zijn van literaire genres die in het Westen voor het eerst tot bloei zijn gekomen.

Deze vakken biedt ook een uitgesproken culturele vorming (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen) en algemeen historisch inzicht.

Lessentabel

VakGrieks - Latijn
5e jaar6e jaar
Totaal3333
Godsdienst22
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Frans43
Engels33
Duits1-
Grieks44
Latijn44
Wiskunde33
Aardrijkskunde11
Natuurwetenschappen22
Esthetica11
Seminarie-2

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?