Economie – Wiskunde

Deze studierichting is de logische voortzetting van Economie met wiskunde leerweg 5  van de tweede graad. Deze studierichting bestaat uit twee componenten: Economie en Wiskunde. Deze geven de klemtonen van de studierichting aan.

 

Economie – Wiskunde is geschikt voor jou als je:

  • een meer dan gewone belangstelling hebt voor aspecten van het economisch handelen,
  • helder, logisch, analytisch en kritisch kunt denken,
  • voor wiskunde systematisch goed scoort,
  • graag creatief met wiskundige problemen kan omgaan en je gebeten bent om de oplossing te vinden en daarnaast ben je ook in de theoretische achtergrond geïnteresseerd,
  • een studierichting beoogt die je ook goed voorbereidt op studies met een zwaar wiskundig pakket (academische bachelors en masters) of meer praktijkgerichte wetenschappelijke studies (professionele bachelors).

Economie

Economie wordt abstract benaderd.

De algemene economie of sociale economie krijgt de meeste aandacht. Ze bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling. De leerinhouden krijgen gestalte vanuit concrete maatschappelijke problemen. Hieraan wordt ook een ethische component gekoppeld. Elk maatschappelijk probleem vertoont naast een economische en een politieke dimensie, immers ook een ethische dimensie.

Bedrijfswetenschappen

Het deel bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid …

Het ondernemen wordt in vijf dimensies behandeld: ondernemen is visie ontwikkelen, ondernemen is toegevoegde waarde creëren, ondernemen is samenwerken, ondernemen is toegevoegde waarde verdelen en ondernemen is prestaties evalueren.

Wiskunde

In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de vakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

Lessentabel

VakEconomie - Moderne talen
5e jaar6e jaar
Totaal3233
Godsdienst22
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Frans33
Engels33
Duits1-
Economie55
Wiskunde66
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Aardrijkskunde11
Esthetica11
Seminarie-2

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?