Zorg- en leerbegeleiding

Leerlingenbegeleiding

Elke jongere moet kansen krijgen om zich op emotioneel en intellectueel niveau op zijn tempo te ontwikkelen. Het is de kernopdracht van onze school om elke leerling hierin te begeleiden en te motiveren. Ter ondersteuning van de individuele aanpak van  elke leraar biedt de school een gestructureerde leerlingenbegeleiding aan. Leerlingen met specifieke noden, vragen en problemen kunnen altijd terecht bij mensen van de leerlingenbegeleiding. Hierin werken wij samen met de ouders en het CLB om elke leerling de kans te bieden een maximale haalbare leerwinst te verwerven en zich te ontplooien tot een zelfbewuste en zelfstandige jongere.

Team leerlingenbegeleiding (TLB)

Elke donderdagnamiddag wordt er een teamvergadering georganiseerd. Tijdens de teamvergadering worden er afspraken gemaakt over de strategie en de planning van de begeleiding van individuele leerlingen. De leden van het team leerlingenbegeleiding zijn : Carmen Delaere, Dominique Surmont, Mattias Derycke, An Forrez, Wim Vandromme, de directie en de contactpersoon van het CLB.

Zorgklas

Tijdens de proefwerkenperiode kunnen leerlingen die nood hebben aan extra begeleiding en opvolging terecht in de zorgklas. De beslissing om een leerling in de zorgklas toe te laten wordt steeds in overleg met de leraren, de leerlingenbegeleiding en de directie genomen.

Leerbegeleiding & remediëring

Er is per graad een leraar die leerlingen helpt bij problemen met planning, timing en leren leren. Voor de 2e graad is dat mevr. Mieke Blondeel, voor de 3e graad mevr. An Vinckier.

De leerbegeleiding vindt plaats tussen de middag of na 16.00 uur volgens een vooraf afgesproken schema.

Als ouder kunt u de leerbegeleiding aanvragen via de klassenleraar. Ook de klassenleraar kan beslissen een leerling in leerbegeleiding te nemen. De leerbegeleiders volgen alle klassenraden om de nodige feedback aan de leerlingen te kunnen geven voor het verbeteren van hun studiehouding.

Studiefiche

Op aanraden van de klassenraad, de leerbegeleider of de vakleraar kan een studiefiche als opvolging voor een leerling met studiemoeilijkheden voor bepaalde vakken opgestart worden. Bij het opstarten van een studiefiche spreken de vakleraar en de leerling af wanneer de studiefiche wordt gestart en welke vorm van opvolging er wordt verwacht. De data van de opvolging worden op de studiefiche genoteerd. Op de verschillende klassenraden in de loop van het schooljaar (oktober, december, maart, juni) wordt de inzet van de leerling voor deze studiefiche telkens geëvalueerd.