Veelgestelde vragen

Je bent nu leerling van het Lyceum Ieper en zit in het tweede jaar :

 • Tijdens het laatste oudercontact in het Lyceum zal je klastitularis je vragen welke richting je in het College zal volgen. Je keuze wordt genoteerd en zal door het Lyceum doorgegeven worden aan de administratie van het College.
 • Je zal ook moeten aangeven of je in het CLIL- project wenst te stappen (voor informatie CLIL zie verder).
 • Je hoeft je dus niet in te schrijven in het College Ieper. De leerlingenadministratie zorgt voor een automatische verderzetting van je dossier naar het College.
 • Weet je bij het oudercontact nog niet of je naar het College komt of twijfel je nog welke studierichting je wenst te volgen, probeer dan zo spoedig mogelijk je keuze door te geven via 057/20.05.59

 

Je bent nu leerling in een andere school dan het Lyceum Ieper en zit in het tweede jaar :

Je wenst je in te schrijven in het College Ieper.

 • Informeer je goed over onze verschillende studierichtingen. Bekijk de verschillende infosessies op onze website en onze folder.
 • Maak telefonisch een afspraak via volgend nummer : 057/20.05.59
 • Neem je rapport van het eerste trimester, je jaarrapport en de officiële beslissing van de klassenraad mee naar de afspraak.
 • Zorg dat je ook je identiteitskaart bij hebt.

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Dit betekent dat je een niet-taalvak (bijvoorbeeld geschiedenis) in een vreemde taal krijgt (Engels of Frans).

Voor meer informatie over CLIL verwijzen we graag naar de digitale infosessie CLIL op onze website.

In het derde jaar organiseren we in volgende studierichtingen een CLIL- project :

In 3 Economie (3EC)  kan je kiezen om het vak Economie  in het Engels te volgen.

In 3 Latijn (3LA) kan je kiezen om het vak Latijn (deel cultuur) in het Engels te volgen.

In 3 Wetenschappen (3WE) kan je kiezen om het vak Geschiedenis in het Frans te volgen.

In principe kan iedere leerling in het CLIL-project instappen. CLIL aanvragen, betekent echter niet automatisch dat je in het project kan instappen. Indien er te veel kandidaten zijn om het CLIL-traject te volgen, zal de school om organisatorische redenen een bepaalde keuze moeten maken en kan het zijn dat kandidaten uit de boot vallen.

Zijn er daarentegen te weinig leerlingen die voor een CLIL-traject in een bepaalde richting kiezen, dan wordt CLIL in de betreffende studierichting niet georganiseerd.

Wie het CLIL-traject start, volgt dit voor het volledige schooljaar.

In het College zijn er geen specifieke STEM-studierichtingen. Het onderwijs in het ASO heeft een meer theoretische aanpak voor de wetenschapsvakken en kan bijgevolg niet echt als STEM-onderwijs gezien worden.
In de studierichting Wetenschappen wordt er zowel in de 2de als in de 3de graad af en toe projectmatig gewerkt rond de verschillende STEM-disciplines. Door enkele STEM-dagen te organiseren, bieden we onze leerlingen de kans om hun theoretische kennis te gebruiken bij concrete situaties.

Nieuwe boeken :

Boeken bestellen voor volgend schooljaar gebeurt via de bestelsite van de Standaard Boekhandel. Om je te registreren op deze pagina, heb je persoonlijke login gegevens nodig. Deze gegevens worden per post verstuurd in de week van 1 juni. Samen met deze gegevens zal je ook een brief krijgen met meer uitleg over het bestellen van de boeken.

De uitleg wordt eveneens per smartschoolbericht verstuurd naar jou en naar je ouders. In deze mail zal je ook een link terugvinden naar een instructiefilmpje waarin wordt uitgelegd hoe je de boeken kan bestellen.

Heb je vragen hierover? Stel deze gerust via een smartschoolbericht naar mevr. An Forrez of op dit e-mailadres: an.forrez@smsi.be

 

Hoe tweedehands boeken kopen?

Wie dat wenst, kan enkele boeken tweedehands overkopen van een leerling uit het derde jaar.

Je kan nagaan op de boekenlijsten om welke titels het gaat. Deze lijsten vind je terug op www.collegeieper.be. Het gaat om de titels waarbij ‘nieuw of tweedehands aan te kopen’ vermeld staat.

Ken je een leerling uit het derde jaar? Neem gerust contact op via een smartschoolbericht of via sociale media.

Ken je niemand? Dan kan je via het Forum op Smartschool zoekertjes terugvinden die derdejaars daar zullen plaatsen. Reageren op een zoekertje kan via een smartschoolbericht of via sociale media.

Meer uitleg hierover zal je krijgen in de week van 1 juni.

Heb je vragen hierover? Stel deze gerust via een smartschoolbericht naar mevr. An Forrez of op dit e-mailadres: an.forrez@smsi.be

Eind augustus kan je de boeken die je besteld hebt op school ophalen.

Hiervoor krijg je in de loop van de tweede helft van de maand augustus een brief met alle informatie omtrent het ophalen van de boeken en de start van het nieuwe schooljaar.

Dit wordt in de eerste plaats bepaald door de studierichting die je volgend schooljaar zal volgen. Daarnaast streven we ernaar om alle leerlingen uit dezelfde klas die voor éénzelfde studierichting kiezen in diezelfde klasgroep te plaatsen. Afhankelijk van de aantallen zal een klasgroep in het 3de jaar bestaan uit meerdere klasgroepen van het 2de jaar.

Voorbeeld :

 • De leerlingen van 2MOWEc die kiezen voor Wetenschappen zullen in dezelfde klasgroep van de Wetenschappen zitten. De leerlingen van 2MOWEc die voor Economie 5 kiezen, zullen in dezelfde klasgroep van Economie 5 zitten.
 • De leerlingen van 2LATb die kiezen voor Economie 5 kunnen samenzitten met leerlingen van 2MOWEa die ook gekozen hebben voor Economie 5.
 • Zo zou een klas Wetenschappen in het 3de jaar, bijvoorbeeld 3WEa, kunnen bestaan uit leerlingen van 2MOWEa, leerlingen van 2LATa en leerlingen van 2STEMb.

Wegens de huidige strenge coronamaatregelen is het voorlopig onmogelijk om u in groep op onze school uit te nodigen. Toch willen we in toekomst een moment voorzien waarin de nieuwe leerlingen met hun ouders uitgenodigd worden om kennis te maken met onze school. Dit proberen we zo vroeg mogelijk in het volgende schooljaar te organiseren. Zodra wij meer zicht hebben op de versoepeling van de huidige maatregelen, zullen wij een datum vastleggen.

Voor de praktische regeling van het begin van het schooljaar ontvangt elke leerling een brief in de loop van de twee helft van de maand augustus.